Vesnicele vanzatoare

Perioada s?rb?torilor a însemnat, pe lâng? foarte mult? mâncare ?i b?utur?, ?i considerabil de mult timp petrecut în magazine. În magazine inevitabil dai de diverse specimene de vânz?toare, mai mult sau mai pu?in amabile……