Pu?in? istorie nu stric? – etimologie (4)

?i am ajuns la ultima postare de genul. Celelalte, aici Jude?ul Neam? –  dup? ora?ul Piatra Neam?, neam? cu sensul de „german”, teutonii construind o fortifica?ie în zon? Ora?ul Piatra Neam? – Orasul Piatra Neamt este mentionat documentar pentru prima data in 1387 sub numele de Kamena (Piatra)…

Pu?in? istorie nu stric? – etimologie (3)

Continuare din num?rul trecut Jude?ul Dolj – de la slavicul dolu (vale) ?i râul „Jiu” („Jiul de vale”). Ora?ul Craiova – Originea numelui actual al ora?ului este subiectul multor controverse ?i plute?te în legend?; singurul lucru care se poate spune cu certitudine este c? numele vine de la…

Pu?in? istorie nu stric? – etimologie (2)

Continu?m postarea anterioar? Jude?ul Bra?ov (fost ?ara Bârsei) – Prin metateza cuvântului bîrs? /bârs?. Acesta este considerat de c?tre lingvi?ti ca fiind autohnton (origine dacic?). Ora?ul Bra?ov – Nu exist? o etimologie unanim recuoscut?. Sugestiile includ: denumire slav?, în baza numelui propriu Bra?a, denumire râului Bra?ov, Fluvium Brassou,…