Cardul de debit-Partea a III a

Ast?zi sper s? termin seria legat? de cardul de debit. Nu de alta, dar mai avem atâtea produse bancare despre care am putea vorbi. R?m?sese s? discut?m despre folosirea cardului de debit în str?in?tate ?i despre diferen?ele între siglele cardurilor.…

Cardul de debit – Partea a doua

A?a cum am promis în postarea trecut?, azi vroiam s? vorbim despre utilizarea cardului de debit la tranzac?iile pe internet, folosirea cardului în str?in?tate ?i diferen?ele dintre Visa, Mastercard ?i Maestro. Mi-am dat seama pe m?sur? ce scriam postarea c? nu m? pot limita la o singur? postare…