Pu?in? istorie nu stric? – etimologie (1)

Ideea mi-a venit în urma unei discu?ii avute cu un coleg ieri, despre etimologia (provenien?a) numelor cartierelor din Bucure?ti. O s? revin cu aceast? informa?ie într-o postare viitoare. Etimologia jude?elor ?i re?edin?elor de jude?: sursele celor de mai jos sunt Wikipedia ?i portalurile prim?riilor. O s? împart informa?iile…