Aici sunt banii dumneavoastra

Top 5 b?nci

Acest articol vine ca ?i o concluzie la Analiza comparativ? pentru pachetele de cont curent, f?cut? cu dou? s?pt?mâni în urm?. Un top bine argumentat al celor mai bune 5 b?nci din punctul de vedere al comisioanelor practicate dar ?i al eficien?ei b?ncii de a rezolva probleme clien?ilor.…

Analiza comparativa comisioane pachete cont curent

Am terminat într-un sfâr?it postarea promis? pentru ast?zi. Am stat ?i am f?cut un excel cu toate comisioanele pe care le-am considerat eu utile privind un pachet de cont curent cu un card de debit ata?at, internet banking, mobile banking ?i phone banking. Adic? un pachet de cont…