Muzica noua: Fantezii cu Velea

Din peisajul nostru muzical lipsea cu des?vâr?ire ceva. Au stat arti?tii no?tri de vaz? s? se gândeasc? ?i ?i-au dat seama c? noi nu avem melodii dedicate s?rb?torii m?re?e de Valentine. În mod special nu avem melodii dedicate sexului. Golul acesta imens s-a gândit Alex Velea s? îl…