Romania, land of choice

Am auzit ieri la ?tiri vestea acesta ?i mi-am dat seama: campania de promovare a României ca ?ar? turistic? a fost gre?it? complet din start. Nu s-a adresat cui trebuie. Dar, acum avem solu?ia. V? da?i seama cât ne va cre?te turismul în urm?torii ani? Eu zic s?-i…