Dilema de sarbatori

De fiecare dat? când vin s?rb?torile apare ve?nica dilem?: ce facem ?i unde petrecem s?rb?torile de anul acesta? Acas? cu familia, cu prietenii undeva la munte sau la mare, la restaurant sau în club, în ora?? O gr?mad? de op?iuni ?i o singur? decizie de luat.…

Ne imagin?m un Cr?ciun f?r? brad?

V-a?i imagina vreodat? un Cr?ciun f?r? bradul împodobit? Probabil c? acum câ?iva zeci de ani nimeni nu ar fi conceput a?a ceva. Dar, sunt zone ale globului unde nu se mai p?streaz? acest obicei. ?i motivul este bizar. S? cit?m din pres?: Autorit??ile din Belgia ?i Danemarca fac…