Cer?etori

În drumul meu spre cas? v?d de obicei doi cer?etori, în fiecare zi în acelea?i locuri. Unul este la intersec?ia Cu?itul de Argint cu Calea ?erban Vod? ?i se plimb? pe refugiul de tramvai sau printre ma?ini. Are un picior lips? ?i dou? c?rje. Îmbr?cat destul de cur??el…