Ce facem in weekend?14-16 decembrie 2012

Îmi pare sincer r?u dar o crunt? lips? de inspira?ie sau cum ar zice englezul: „Writer’s block”. Am idei dar nu le pot dezvolta. Nici m?car postarea legat? de recomand?ri nu îmi mai iese.…

Ce facem in weekend? 23-25 noiembrie

M? gândeam cum s? fac post?rile cu recomand?ri mai interactive. ?i mi-a venit o idee. S? l?sa?i o poz?, un comentariu sau ambele, legate de un eveniment la care a?i participat la recomandarea noastr?. Ce zice?i?…

Ce facem in weekend? 17-19 noiembrie

Timpul trece foarte foarte repede. Cel pu?in a?a am eu impresia. Miercurea de s?pt?mâna asta m-a luat prin surprindere de repede ce a venit. Mai jos ave?i propunerile pentru weekend-ul 17-19 noiembrie.…

Ce facem in weekend? 2-4 noiembrie

Începând cu s?pt?mâna asta recomand?rile vor venii de miercuri, ca s? ave?i ?i mai mult timp s? alege?i ce face?i în weekend. Ca de obicei, cele mai multe evenimente sunt în Bucure?ti.…

Ce facem in weekend? 26-28 octombrie

A mai venit un weekend peste noi. ?i pentru c? este Joi v? voi prezentam sugestiile noastre de petrecere a timpului liber. Avem evenimente interesante în Timi?oara, Craiova ?i bineîn?eles în Bucure?ti. Sigur, nu sunt de ocolit nici celelalte ora?e.…

Ce facem in weekend? 19-21 Octombrie 2012

Bucure?tenii sunt privilegia?i în acest weekend. Sunt o gr?mad? de târguri ?i expozi?ii pentru toate gusturile.  Îmi place îns? c? ?i celelalte ora?e mari ale ??rii ?i-au deschis apetitul pentru cultur? ?i distrac?ie de calitate ?i se organizeaz? tot mai multe evenimente interesante ?i în provincie.…