Cum se cump?r? un cadou

– V., hai s? mergem la magazin s? lu?m cadou pentru colegul t?u. Deodat?, la unison, alte dou? voci: – Vin ?i eu! – ?i-ai terminat lec?iile? – Mai am o problem? la matematic?. O fac când vin.…