Reclama BCR Creditul in 3 acte

Reclamele bancare lovesc din nou. Cred c? exist? un concurs între ele pentru cea mai penibila ?i stupid? reclam?. Altfel nu în?eleg de ce reclamele la b?nci au devenit atât de proaste.…
Aici sunt banii dumneavoastra

Top 5 b?nci

Acest articol vine ca ?i o concluzie la Analiza comparativ? pentru pachetele de cont curent, f?cut? cu dou? s?pt?mâni în urm?. Un top bine argumentat al celor mai bune 5 b?nci din punctul de vedere al comisioanelor practicate dar ?i al eficien?ei b?ncii de a rezolva probleme clien?ilor.…

Analiza comparativa comisioane pachete cont curent

Am terminat într-un sfâr?it postarea promis? pentru ast?zi. Am stat ?i am f?cut un excel cu toate comisioanele pe care le-am considerat eu utile privind un pachet de cont curent cu un card de debit ata?at, internet banking, mobile banking ?i phone banking. Adic? un pachet de cont…