Pe cine alegem sa ajut?m?

De multe ori m-am întrebat acest lucru, cum alegem pe cine ajut?m? Cum facem o diferen?iere între to?i oamenii care au nevoie de ajutorul nostru, lovi?i de soart? într-un fel sau altul? Cum diferen?iem un cer?etor de profesie fa?? de un om care chiar a ajuns pe str?zi…