Identitate

Voi nu v-a?i s?turat s? ave?i acte de identitate pentru orice? Avem buletin sau carte de identitate, avem pa?aport, avem carnet/permis de conducere. Toate con?in acelea?i informa?ii relevante: cine suntem ?i cum ar?t?m. Dar dac? se întâmpl? cumva s? nu ai buletinul la tine, celelalte aproape c? nu…