Tanar si nelinistit – 40 de ani

V? anun? cu emo?ie, dac? nu a?i aflat deja din alte surse sigure, c? serialul „Tanar si nelinistit”, alintat „Tanar” in familia mea, împline?te 40 de ani. Mult! Nici nu ?tiu cum au reu?it. Sunt actori care au murit înainte s? se termine serialul ?i cu siguran?? ?i…

Creditele

S?pt?mâna trecut? am asistat, f?r? s? vreau, la o discu?ie între un dezvoltator imobiliar ?i ni?te poten?iali clien?i ai s?i. Cump?r?torii doreau s? fac? rate direct la dezvoltator pentru c? „s-au s?turat s? dea banii la b?nci ?i mai bine v? d?m banii direct dumneavoastr? pentru c? b?ncile…

Unde a disparut libertatea?

?i unde a disp?rut democra?ia? Mi se pare c? suntem din ce în ce mai îngr?di?i de diverse organiza?ii ?i asocia?ii care ne vor binele. Binele fiind ceea ce consider? ei bine pentru toat? lumea. Poate mi se pare mie dar în ultima vreme aud numai ?tiri despre…

Reclame cu vedete

Nu ?tiu al?ii cum sunt, dar eu detest reclamele la produsele ieftine f?cute de vedete. Mi se par foarte ipocrite ?i simt c? sunt luat de prost. Exist? oare cineva care se duce fugu?a în magazin s? î?i cumpere vopsea Loreal pentru c? îi face Jeniffer Lopez reclam??…

Po?ta Român? ?i serviciile

M? duc la Po?t? s? iau ni?te timbre pentru scrisori. În?untru, dou? ghi?ee, din patru, deschise. La unul un client, la cel?lalt 7. Întreb pe cucoana de la ghi?eul mai liber dac? pot s? cump?r de la ea timbre. Asta dupa ce m? uit pe lista de servicii…

Pe mâna cui l?s?m copii

Citeam s?pt?mâna trecut? un articol în metrou cum un ?ofer incon?tient, cu alcool în sânge de 1,6 la mie, conducea un microbuz plin de copii spre ?coal?. Se pare c? omul b?use toat? noaptea ?i diminea?a a trebuit s?-?i fac? ?i datoria, a?a c? s-a suit la volan.…