În vin este adev?rul

In vino veritas. ?tiau ei romanii ce ?tiau, altfel nu ar fi inventat acest proverb. Pe române?te s-ar mai traduce ?i cu ”gura p?c?tosului adev?r gr?ie?te”, f?când aluzie la faptul c? atunci când ”iei ceva mai mult la bord” începi s? spui lucruri care le gânde?ti, dar care…

Cei mai buni burgeri din Bucuresti

Din dorin?a de a avea o digestie mai prietenoas?, am hot?rât împreun? cu al meu s? r?rim por?iile de carne. A?a c? în timpul s?pt?mânii încerc?m s? mânc?m carne doar de 2-3 ori, în rest am redescoperit legumele ?i pe?tele. Pe?tele nu era carne pentru noi pân? acum.…

Recomandare c?r?i – literatur? pentru copii (autori str?ini)

Data trecut? v-am recomandat câteva c?r?i pentru copii, scrise de autori români. Ast?zi o sa v? propun câ?iva autori str?ini care au scris literatur? pentru copii.…

Filme române?ti

Pu?ine filme române?ti, produse dup? 1990, mi-au captat aten?ia. Foarte pu?ine. Cred c? pot s? le num?r pe degetele de la o mân?. Nu ?tiu de ce. Poate preten?iile mele nu se ridic? la nivelul artei post-decembriste…poate sunt eu un necunosc?tor de art? nou?… Ideea este c? ?i…

Recomandare c?r?i – literatur? pentru copii

Sunt multe c?r?i care mi-au marcat copil?ria. L?sând la o parte literatura care o aveam de la ?coal? obligatoriu de citit, de cele mai multe ori greoaie pentru vârsta mea, am descoperit câteva volume de care îmi aduc aminte ?i acum cu pl?cere. Dac? sunte?i p?rin?i cu copii…

Recomandare c?r?i – Eragon

V? spuneam data trecut? c? sunt un mare fan al literaturii SF ?i Fic?iune. Acum vreo 7 ani eram la mare cu familia. ?i cum nu prea ai ce face dupa amiaza, când soarele arde destul de tare, culcam copii, care erau deja mole?i?i de atâta ap? ?i…