Idei de vacanta in Romania – Medias

?tiu, la prima vedere nu pare o loca?ie foarte interesant?. Este un ora? cu pu?in peste 50 de mii de locuitori, prin care treci în vitez? când mergi dinspre Sighi?oara spre Sibiu. Dac? te opre?ti s? îl vizitezi, o s? descoperi unul dintre cele mai vechi ora?e medievale…

România în imagini – Parcul Carol, Bucure?ti

Am profitat de vremea frumoas? din weekend ?i am ie?it cu copii la o plimbare în Parcul Carol. Trebuie s? recunosc c?, de?i cunosc Bucure?tiul de 20 de ani, nu ajunsesem înc? în acest parc. Impresia: foarte frumos. De?i probabil unul dintre cele mai mici parcuri din Bucure?ti…

România în imagini – În vizit? la Muzeul Na?ional de Istorie, Bucure?ti

Sâmb?t? a fost zi de umblat prin Bucure?ti. Mai cu treab?, mai f?r?…Le promisesem copiilor c? îi ducem la Muzeul Na?ional de Istorie, unde are loc, începând cu Noiembrie anul trecut, o activitate interesant? despre bani, sub sigla celor de la BCR. Dar s? o lu?m cu începutul.…

România în imagini (5)

Între Cr?ciun ?i Anul Nou, având o scurt? vacan??, am plecat cu familia la munte, în zona Ruc?r-Bran, mai precis la Moeciu de Jos. ?i pentru c? în fiecare zi ne-am plimbat, am reu?it s? fac ni?te poze superbe cu mun?ii no?tri, care, n-or fi ei la fel…

Muntele Ro?u

Acum câteva s?pt?mâni am fost cu câ?iva prieteni la Cheia, jude?ul Prahova ?i am profitat de excursie pentru a face o mic? plimbare pe Muntele Ro?u. Dar s? începem cu începutul.…

Capatul lumii- Orkney Islands

?ti?i povestea cu McKayla is not impressed? Ei, cam a?a suntem noi când mergem în concediu. Prietenii mei probabil s-au s?turat s? tot aud? de la mine „A fost dr?gu?, dar..”.  Cu siguran?? sunt printre pu?inii muritori c?reia nu i-a pl?cut Praga sau Londra. Îns? în vacan?a din…