Un ”domn” adev?rat

La magazin. Stau la coad?. În fa?a mea un domn ?i o doamn?. Când îi vine rândul, domnul î?i aduce aminte c? nu a luat pâine. – Intra?i dumneavoastr? în fa??, c? eu trebuie s? iau o franzel?, zice el zâmbind superior doamnei.…

Romania, land of choice

Am auzit ieri la ?tiri vestea acesta ?i mi-am dat seama: campania de promovare a României ca ?ar? turistic? a fost gre?it? complet din start. Nu s-a adresat cui trebuie. Dar, acum avem solu?ia. V? da?i seama cât ne va cre?te turismul în urm?torii ani? Eu zic s?-i…

Decât s? faci tuning unui Logan…

Oricât te-ai chinui sunt lucruri urâte care nu pot fi transformate în ceva frumos f?r? o schimbare radical?. La fel ?i cu opera?iile estetice: ca s? faci frumoas? cea mai urât? femeie sau cel mai urât b?rbat din lume, trebuie o mul?ime de interven?ii chirurgicale ?i nici atunci…

Vintage

Nu mai vreau s? aud cuvântul ?sta în veci! Nici nu am cum s? îl scot din Dic?ionarul Explicativ al Limbii Române pentru c? nu exist?. Este înc? o adaptare a românilor la un cuvânt englezesc. În mod normal ar trebui s? folosim cuvântul vechi sau deja purtat. Nu ?tiu…

Febra marului american

Toat? lumea vorbe?te despre lansarea ultimului model de telefon de la Apple, mult a?teptatul ?i mult doritul Iphone5. Am v?zut video-despachet?ri în direct, dar ?i clipuri amuzante. Cu toate acestea nu în?eleg de ce fiecare lansare declan?eaz? o asemenea isterie în rândul oamenilor de rând.   În primul…

Donez un spam

M? refer la mailurile alea mi?to, cu toat? compania ?i to?i prietenii în cc, în care e?ti anun?at cu tam tam c? Yahuu sau Goagle sau o alt? mare companie multina?ional? va dona un euro, un cent, o alun? la fiecare forward pe care îl vei face tu.…