Codul rutier si modificarile din Februarie 2015

mici vorbe mari cod rutier

Incepand cu 6 Februarie 2015 intra in vigoare unele modificari la Codul Rutier. Pe langa cele legate de transportul persoanelor in masina, in special copii, amenzile cresc considerabil.

Sper din tot sufletul ca politistii de la Rutiera sa se tina de treaba si chiar sa le aplice. Poate cu ocazia asta se mai linistesc vitezomanii si nesimtitii din trafic.

Iata, asadar, unele modificari.

Transportul copiilor

Alineatul (1) Copiii cu o în?l?ime de pân? la 135 cm pot fi transporta?i în autovehicule echipate cu sisteme de siguran?? pentru conduc?tor ?i pasageri, denumite în continuare sisteme de siguran??, doar dac? sunt fixa?i sau prin?i cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul.”

(12) Copiii cu o în?l?ime de peste 135 cm pot fi transporta?i în autovehicule echipate cu sisteme de siguran?? doar dac? poart? centuri de siguran?? pentru adul?i, reglate astfel încât s? nu treac? peste zona gâtului sau fe?ei, ori dac? sunt fixa?i sau prin?i cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii instalat în autovehicul.

(13) Prin dispozitiv de fixare în scaun pentru copii, în sensul prezentului articol, se în?elege un ansamblu de componente capabil s? fixeze un copil în pozi?ia ?ezut sau culcat, care poate cuprinde o combina?ie de chingi ori elemente flexibile cu o cataram? de fixare, dispozitive de reglare, elemente de prindere ?i, în unele cazuri, un scaun suplimentar ?i/sau un scut pentru impact, ce poate fi ancorat la un autovehicul, ori un sistem constituit dintr-un dispozitiv par?ial de fixare în scaun utilizat împreun? cu centura de siguran?? cu rol de prindere a copilului sau de fixare a dispozitivului, cum ar fi, f?r? a se limita la acestea, scaun de siguran?? pentru copii, pern? de în?l?are, care poate fi folosit? împreun? cu o centur? de siguran?? pentru adul?i, portbebe-co?ule? pentru sugari, scaun pentru sugari, ching? de ghidare, precum ?i centur? ?i sisteme de centuri pentru copii.

(14) Dispozitivul de fixare în scaun pentru copii prev?zut la alin. (1) ?i (12) trebuie s? fie omologat ?i adecvat pentru caracteristicile fizice ale copiilor. Clasificarea, reglement?rile privind standardele de omologare ?i utilizarea acestor dispozitive în func?ie de grupele de mas? ?i componen?a sistemelor sunt prev?zute în anexa nr. 1F.

(15) Dispozitivul de fixare în scaun pentru copii se instaleaz? pe locurile din spate ale autovehiculului, în conformitate cu instruc?iunile de montare furnizate de c?tre produc?torul acestuia, cum ar fi manual, prospect sau publica?ia electronic? cu instruc?iuni care indic? în ce mod ?i în care tipuri de autovehicule poate fi folosit sistemul în condi?ii de siguran??.

(16) Prin excep?ie de la prevederile alin. (15), tipurile de dispozitiv de fixare în scaun pentru copii care, potrivit instruc?iunilor produc?torului, pot fi montate inclusiv pe locul din fa?? destinat pasagerilor prin orientarea cu fa?a spre direc?ia opus? direc?iei normale de deplasare a autovehiculului se instaleaz? pe acest loc doar în situa?ia în care conduc?torul dezactiveaz? airbagul frontal corespunz?tor locului, chiar ?i în cazul autovehiculului prev?zut cu un mecanism care detecteaz? în mod automat prezen?a dispozitivului instalat ?i blocheaz? declan?area airbagului frontal corespunz?tor locului, sau dac? autovehiculul nu este echipat cu airbag frontal corespunz?tor locului.

(17) Dispozi?iile prev?zute la alin. (16) se aplic? în mod corespunz?tor ?i în cazul tipurilor de dispozitiv de fixare în scaun pentru copii care, potrivit instruc?iunilor produc?torului, pot fi montate inclusiv pe locul din fa?? destinat pasagerilor prin orientarea cu fa?a spre direc?ia normal? de deplasare a autovehiculului.

(18) Se excepteaz? de la obliga?ia de a fi fixat sau prins cu ajutorul unui dispozitiv de fixare în scaun pentru copii ori de a purta centura de siguran?? pe timpul transportului copilul pentru care este eliberat un certificat medical de scutire pe motiv medical grav în care s? fie men?ionat? afec?iunea care contraindic? purtarea acestor sisteme de siguran??.

(19) Transportul copilului în condi?iile prev?zute la alin. (18) se realizeaz? pe locurile din spate ale autovehiculului. În cazul copilului în vârst? de pân? la 3 ani, transportul se realizeaz? sub supravegherea unei persoane, alta decât conduc?torul de autovehicul.

(110) Conduc?torul de autovehicul care transport? un copil în condi?iile prev?zute la alin. (18) are obliga?ia s? aib? asupra sa certificatul medical, în con?inutul c?ruia trebuie s? fie men?ionat? durata de valabilitate a acestuia. Dispozi?iile prev?zute la alin. (6) se aplic? în mod corespunz?tor.”

Alineatul (2) Copiii în vârst? de pân? la 3 ani nu pot fi transporta?i în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguran??.”

(21) Prin excep?ie de la prevederile alin. (2), copiii în vârst? de pân? la 3 ani pot fi transporta?i sub supravegherea unei persoane, alta decât conduc?torul de autovehicul, în autovehicule destinate transportului public de persoane, precum ?i în taxi dac? în acesta din urm? ocup? orice alt loc decât cel de pe scaunul din fa??.

(22) Prin excep?ie de la prevederile alin. (2), copiii în vârst? de pân? la 3 ani pentru care este eliberat certificatul medical prev?zut la alin. (18) sunt transporta?i în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguran?? pe locurile din spate ale acestuia, sub supravegherea unei persoane, alta decât conduc?torul de autovehicul. Dispozi?iile prev?zute la alin. (110) se aplic? în mod corespunz?tor.

(23) Copiii cu vârsta de peste 3 ani, având o în?l?ime de pân? la 150 cm, pot fi transporta?i în autovehicule care nu sunt echipate cu sisteme de siguran?? doar dac? ocup?, pe timpul transportului, orice alt loc decât cel de pe scaunele din fa??.”

Anexa nr 1F:

1. Dispozitivele de fixare în scaun pentru copii se clasific? în 5 grupe de mas?:

a) grupa 0, pentru copii cu masa mai mic? de 10 kg;

b) grupa 0+, pentru copii cu masa mai mic? de 13 kg;

c) grupa I, pentru copii cu masa între 9 ?i 18 kg;

d) grupa II, pentru copii cu masa între 15 ?i 25 kg;

e) grupa III, pentru copii cu masa între 22 ?i 36 kg.

2. Dispozitivele de fixare în scaun pentru copii se împart în dou? clase:

a) o clas? integral? care cuprinde o combina?ie de chingi ori de elemente flexibile cu o cataram? de fixare, dispozitiv de reglare, elemente de prindere ?i, în unele cazuri, un scaun suplimentar ?i/sau un scut pentru protec?ie la impact, care poate fi ancorat prin propria sa ching? integral? ori propriile sale chingi integrale;

b) o clas? neintegral? care poate cuprinde un dispozitiv par?ial de fixare în scaun care, atunci când este utilizat împreun? cu centura de siguran?? a unui adult ce înconjoar? corpul copilului sau fixeaz? dispozitivul în care se afl? copilul, formeaz? un sistem complet de fixare în scaun a copilului.

(HG 11/2015, Articolul 97)

Nerespectarea acestor reguli va fi sanctionata cu 3 (trei) puncte de penalizare si 4-5 puncte-amenda intre 390 si 487,5 lei.

Modificari anterioare

De la 1 Ianuarie 2015, datorita cresterii salariului minim pe economie la 975 lei, punctul de amenda s-a modificat si el la 97,5 lei. In Iulie 2015 se estimeaza o noua crestere a salariului minim, la 1050 lei, drept pentru care si punctul de amenda se va modifica la 105 lei.

Amenzile se dau in functie de clasele de sanctiuni, acestea fiind in numar de 5:

 • clasa I,  2-3 puncte de amenda respectiv 195-292,5 lei amenzi date pentru:
  • schimbarea directiei de mers fara respectarea obligatiei de semnalizare,
  • conducerea autovehicului avariat peste termenul de 30 de zile de la momentul eliberarii avizului de reparatii,
  • lasarea libera a volanului in timpul conducerii,
  • nerespectarea semnificatiei culorii galbene a semaforului,
  • deplasarea in mod nejustificat cu cel putin 10 km/ora sub limita obligatorie stabilita pe un tronson de drum,
  • nerespectarea obligatiei conducatorului de vehicul de a lasa liber traseul tramvaiului la apropierea acestuia, cand drumul are o singura banda,
  • conducerea unui vehicul ale carui placute cu numarul de inmatriculare sau de inregistrare sunt deteriorate, murdare ori acoperite cu gheata sau zapada de natura a impiedica identificarea numarului de inmatriculare sau de inregistrare
 • clasa a II-a, 4-5 puncte de amenda respectiv 390-487,5 lei, amenzi date pentru
  • nerespectarea semnificatiei indicatoarelor si marcajelor de obligare,
  • nerespectarea regulilor de utilizare a mijloacelor de avertizare sonora
  • conducerea unui autovehicul care are montate anvelope cu alte dimensiuni si caracteristici decat cele trecute in certificatul de inmatriculare ori care sunt uzate peste limita admisa.
  • nerespectarea obligatiei de a circula pe un singur sir, indiferent de directia de deplasare, intr-o intersectie in care circula si tramvaie si de a lasa liber traseul tramvaiului atunci cand spatiul dintre sina din dreapta si trotuar nu permite circulatia pe doua siruri
  • Pe langa aceste amenzi, in unele situatii se poate suspenda permisul de conducere pe o perioada de 30 de zile pentru depasirea coloanei de vehicule oprite la semafor sau la trecerile la nivel de cale ferata, necordarea prioritatii la trecerile de pietoni, neacordarea prioritatii vehiculelor care au acest drept (salvare, politie, pompieri), nerespectarea semnificatiei culorii rosii a semaforului, nerespectarea regulilor privind depasirea, nerespectarea semnalelor, indicatiilor si dispozitiilor politistului rutier aflat in exercitarea atributiilor de serviciu, neprezentarea la unitatea de politie competenta pe raza careia s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat numai pagube materiale
 • clasa a III-a, 6-8 puncte de amenda respectiv 585-780 lei amenzi pentru:
  • conducearea autovehiculului cu un permis expirat,
  • nepastrarea distantei laterale suficiente fata de vehiculele care circula din sens opus,
  • circulatia cu un vehicul care are defectiuni la sistemul de iluminare sau avertizare sonora ori cand acestea lipsesc.
  • nerespectarea obligatiei de a permite parasirea intersectiei conducatorului vehiculului ramas in interiorul acesteia
  • nereducerea vitezei in cazurile prevazute de regulament
  • Pe langa acestea se poate suspenda permisul pe o perioada de 60 de zile pentru nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului atunci cand rezulta accidente cu avarii  sau alte pagube materiale, nerespectarea interdictiei de circulatie temporare pe un segment public de drum, circulatia pe sensul opus.
 • clasa a IV-a, 9-20 puncte de amenda respectiv 877,5-1950 lei amenzi legate de:
  • circularea cu un vehicul cu ITP expirat,
  • neefectuarea verificarii medicale periodice
  • detinerea simultana a doua permise de conducere nationale, dintre care unul eliberat de o autoritate competenta straina
  • lipirea de afise, inscriptii sau inscrisuri pe indicatoarele sau dispozitivele ce servesc la semnalizarea rutiera, inclusiv pe suporturile acestora
  • detinerea, montarea sau folosirea in circulatia pe drumurile publice a dispozitivelor care perturba functionarea normala a dispozitivelor de masurare a viteze
  • necomunicarea de catre proprietarul sau utilizatorul unui vehicul, la solicitarea politiei rutiere, a identitatii persoanei careia i-a incredintat vehiculul spre a fi condus
  • savarsirea de catre conducatorii de vehicule sau pasagerii acestora de gesturi obscene, proferarea de injurii, adresarea de expresii jignitoare sau vulgare participantilor la trafic
  • neprezentarea, in mod nejustificat, in termenul stabilit la unitatea de politie rutiera la care au fost invitate pentru solutionarea oricarei probleme legate de calitatea de participant la trafic sau de proprietar ori utilizator de vehicul
  • conducerea autovehiculului pe drumurile publice acoperite cu zapada, gheata sau polei, fara ca acesta sa fie dotat cu anvelope de iarna
  • montarea pe autovehicul a unui sistem antifurt sonor a carui durata a semnalului depaseste mai mult de un minut consecutiv, iar intensitatea semnalului depaseste pragul fonic prevazut de lege
  • aplicarea tratamentelor chimice sau a foliilor pe parbriz, luneta sau pe geamurile laterale, cu exceptia celor omologate si/sau certificate de catre autoritatea competenta si care sunt marcate corespunzator
  • neoprirea la trecerea la nivel cu calea ferata cand barierele sau semibarierele sunt coborate ori in curs de coborare sau cand semnalele cu lumini rosii si/sau sonore sunt in functiune
  • Pe langa acestea se poate suspenda permisul pe o perioada de 90 de zile in cazul conducerii sub influenta bauturilor alcoolice, conducerea vechiculului cu defectiuni la sistemul de franare sau de directie, depasirea cu mai mult de 50 km/ora a vitezei maxime admise pe un sector de drum si pentru categoria de vehicul condus
 • clasa a V-a, 21-100 puncte de amenda respectiv 2047,5 la 9750 lei – sunt amenzi pentru persoanele juridice.

Alte amenzi:

 • amenda intre 1000 si 2500 de lei pentru soferii care arunca gunoaie sau mucuri de tigara pe geam.
 • amenda de pana la 9600 de lei pentru soferii care nu se opresc la trecerea cu nivel de cale ferata atunci cand semnalele acustice si vizuale sunt pornite
 • amenda de pana la 9600 de lei pentru soferii care sunt implicati in accidente rutiere si au o alcoolemie de peste 0,25 la mie in aerul respirat.
 • amenda de pana la 1600 de lei pentru vorbitul la telefon in timpul condusului unui autovehicul sau nepurtarea centurii de siguranta
 • amenda intre 720 si 1600 de lei plus suspendarea permisului pentru 90 de zile pentru depasirea cu 51 pana la 60 kilometri/ora a vitezei regulamentare pe un sector de drum
 • amenda intre 1680 si 4000 de lei plus suspendarea permisului pentru 180 de zile pentru depasirea cu peste 60 kilometri/ora a vitezei regulamentare pe un sector de drum
 • neplata amenzilor in termen de 30 de zile va duce la suspendarea permisului de conducere, aceasta fiind efectiva la 15 zile de la comunicarea dispozitiei de suspendare.
 • daca pasagerii nu poarta centuri de siguranta, soferul este sanctionat cu 5 puncte de amenda (450 lei)

Cu alte cuvinte, dragi soferi, Sport la respectat legea si colegii de trafic!

(mai multe informatii pe 4tuning.ro)

2 Comments

 1. Articolul este prea lung si nu am avut radare sa il citesc pana la capat. Pe mine ma ingrijoreaza punctul 1.9 unde copii sub 3 ani au nevoie de supravegherea unui adult pe langa conducatorul auto. Nu stiu cat de realizabila este. In rest mi-ar placea ca politistii sa dea efectiv amenzi dimineata si sa nu se mai ascunda sub umbrela „Ce sa fac domnisoara sa ii opresc pe toti si sa blochez traficul?”

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.