Primul ministru si Constitutia

Nu-i asa ca si voi il iubiti pe primul ministru Ponta? Cand ai atatea motive, de ce nu l-ai iubi?

Spuneti-mi voi un prim ministru de pana acum care a avut aceeasi prezenta de spirit (sa-i zicem „aroganta”) ca el! Cine a fost mai carismatic sau mai glumet? Nici macar Petre Roman sau Tariceanu nu au fost atat de indragiti.

Nu e pacat de el sa se chinuie zi de zi sa ajunga in Piata Victoriei la Palat si sa stea in sedinte toata ziua? Sa indure atat stres, mai ales cand sub geamul lui sunt atatia care ii cer demisia? N-ar fi mai bine sa se retraga el singur?

Eh… vise, taica, vise.

Am cautat pe net sa vad in ce conditii poate fi revocat din functie un Prim Ministru. Si mi-am dat seama ca e greu, foarte greu.

Din Constitutie, citam:

Primul-ministru ARTICOLUL 107

(1) Primul-ministru conduce Guvernul ?i coordoneaz? activitatea membrilor acestuia, respectând atribu?iile ce le revin. De asemenea, prezint? Camerei Deputa?ilor sau Senatului rapoarte ?i declara?ii cu privire la politica Guvernului, care se dezbat cu prioritate.

(2) Pre?edintele României nu îl poate revoca pe primul-ministru.

(3) Dac? primul-ministru se afl? în una dintre situa?iile prev?zute la articolul 106, cu excep?ia revoc?rii, sau este în imposibilitate de a-?i exercita atribu?iile, Pre?edintele României va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atribu?iile primului ministru, pân? la formarea noului Guvern. Interimatul, pe perioada imposibilit??ii exercit?rii atribu?iilor, înceteaz? dac? primul-ministru î?i reia activitatea în Guvern.

(4) Prevederile alineatului (3) se aplic? în mod corespunz?tor ?i celorlal?i membri ai Guvernului, la propunerea primului-ministru, pentru o perioad? de cel mult 45 de zile.

Cu alte cuvinte, Basescu nu-l poate revoca din functie, decat in anumite situatii.

ARTICOLUL 106

Func?ia de membru al Guvernului înceteaz? în urma demisiei, a revoc?rii, a pierderii drepturilor electorale, a st?rii de incompatibilitate, a decesului, precum ?i în alte cazuri prev?zute de lege.

Sa le luam pe rand.

1. Demisia: hai sa fim seriosi. Cati oameni politici ati vazut voi sa-si dea demisia dintr-o anumita functie?

2. Cazul de deces, este simplu de inteles: moare, da ortu’ popii si gata! Alegem Base pe altul. Dar, trebuie sa mai asteptam, din cate pare, e destul de sanatos fizic.

3. Ce inseamna „pierderea drepturilor electorale”? Cu greu am gasit raspunsul. Citez de pe Legeaz.net, despre articolul 106:

II. Pierderea drepturilor electorale. Pierderea drepturilor electorale se refer? atât la situa?iile prev?zute de art. 36 alin. (2), cât ?i la cele prev?zute de art. 37 alin. (1), cu trimitere la art. 16 alin. (3) ?i art. 40 alin. (3) din Constitu?ie. Este vorba de punerea sub interdic?ie pentru debilitate sau alienare mintal?, de pierderea drepturilor electorale urmare a unei condamn?ri prin hot?râre judec?toreasc? definitiv?, de pierderea cet??eniei române ori de dobândirea calit??ii de judec?tor al Cur?ii Constitu?ionale, de avocat al poporului, de magistrat, de membru activ al armatei, de poli?ist sau de alt func?ionar care, potrivit legii organice, nu poate face parte din partide politice.

Este greu de presupus ca un membru al Guvernului s? ajung? în situa?ia de a fi declarat debil sau alineat mintal ?i pus sub interdic?ie (de?i exist? precedentul din 1908 al lui Dimitrie Sturdza, care, fiind prim-ministru, s-a b?gat sub mas? la o ?edin?? de Consiliu ?i a început s? ciupeasc? de pantaloni membrii Cabinetului, ajungând pacientul neurologilor), dar este posibil ca un membru al Guvernului s? fie condamnat ?i la pedeapsa complementar? a interzicerii drepturilor electorale, cum exist? un grad mare de probabilitate ca un membru al Guvernului, jurist de elit?, s? devin? membru al Cur?ii Constitu?ionale etc.
Nimic nu opre?te ca în cazul unui proces penal, fie ?i din considerente de imagine s? intervin? revocarea din func?ie, înainte ca solu?ia s? r?mân? definitiv? ?i irevocabil?, mai ales c? Pre?edintele României poate dispune suspendarea acestuia din func?ie, potrivit art. 109 alin. (2) din Constitu?ie, imediat dup? ce „s-a cerut urm?rirea penal?”.

4. Stare de incompatibilitate.

ARTICOLUL 105
(1) Func?ia de membru al Guvernului este incompatibil? cu exercitarea altei func?ii publice de autoritate, cu excep?ia celei de deputat sau de senator. De asemenea, ea este incompatibil? cu exercitarea unei func?ii de reprezentare profesional? salarizate în cadrul organiza?iilor cu scop comercial.

(2) Alte incompatibilit??i se stabilesc prin lege organic?.

 

I. Fundamente. Problema incompatibilit??ilor ne apare ca o dimensiune a rezonabilit??ii ?i credibilit??ii care trebuie s? caracterizeze exerci?iul unei func?ii publice într-o societate democratic?, într-un stat de drept. înainte de toate, ideea de incompatibilitate între o func?ie public? ?i alta are ca fundament principiul separa?iei puterilor, consacrat expres prin Legea de revizuire a Constitu?iei ca alin. (4) la art. 1. Cum s-ar putea vorbi despre o separa?ie ?i un echilibru al puterilor dac? una ?i aceea?i persoan? ar putea fi, în acela?i timp, judec?tor ?i parlamentar, de exemplu?

în al doilea rând, ideea de incompatibilitate are ca fundament principiul legalit??ii în activitatea statal?, principiu care se bazeaz? pe dou? prezum?ii în ceea ce prive?te actele oficiale, prezum?ia de autenticitate (actul eman? de la cine se afirm? c? eman?) ?i prezum?ia de veridicitate (actul con?ine ceea ce în mod real s-a decis), dar ambele prezum?ii pleac? de la premiza obiectivit?tii celor care exercit? func?iile publice. Ace?tia trebuie s? exprime interesul public ?i nu interese personale sau ale unor grupuri izolate.

[..]

IV. Regimul legal. Concret, potrivit art. 84 alin. (1) din Legea nr. 161/2003, func?ia de membru al Guvernului este incompatibil? cu: a) orice alt? func?ie public? de autoritate, cu excep?ia celei de deputat sau de senator ori a altor situa?ii prev?zute de Constitu?ie; b) o func?ie de reprezentare profesional? salarizat? în cadrul organiza?iilor cu scop comercial; c) func?ia de pre?edinte, vicepre?edinte, director general, director, administrator, membru al consiliului de administra?ie sau cenzor la societ??ile comerciale, inclusiv b?ncile sau alte institu?ii de credit, societ??ile de asigurare ?i cele financiare, precum ?i la institu?iile publice; d) func?ia de pre?edinte sau de secretar al adun?rilor generale ale ac?ionarilor sau asocia?ilor la societ??ile comerciale prev?zute la lit. c); e) func?ia de reprezentant al statului în adun?rile generale ale societ??ilor comerciale prev?zute la lit. c); f) func?ia de manager sau membru al consiliilor de administra?ie ale regiilor autonome, companiilor ?i societ??ilor na?ionale; g) calitatea de comerciant persoan? fizic?; h) calitatea de membru al unui grup de interes economic; i) o func?ie public? încredin?at? de un stat str?in, cu excep?ia acelor func?ii prev?zute în acordurile ?i conven?iile la care România este parte.

Detalii: http://legeaz.net/constitutia-romaniei/articolul-105-constitutie

Pe mine m-au pierdut. Oricum, nu cred ca dl. Ponta este in vreo situatie de mai sus. In afara de faptul ca trebuie sa inoti printre articole, pentru ca fiecare are trimitere la altele (si te mai miri de ce nu ajungi sa intelegi Constitutia), daca cineva ar zice ca Ponta este „debil sau alineat mintal ?i ar trebui pus sub interdic?ie”, cred ca a doua zi s-ar trezi cu dosar penal. Asa ca, situatia aceasta o excludem, chiar daca ar putea fi adevarata.

O scapare ar fi inceperea urmaririi penale. Dar pana acum nu a fost prins cu nimica, nu a iesit nimic la iveala (daca o fi ceva). Deci si varianta aceasta pica.

Raman alte cazuri prevazute de lege, care or fi acelea.

Intre timp vad ca vor sa modifice Constitutia. Sa ne asteptam la alte surprize? Poate o fac macar mai pe intelesul tuturor, sa stim si noi ce legi/reguli incalcam, daca o facem.

PS: un PS mai lung:

Atunci cand m-am apucat sa scriu postarea, ideea mea a fost sa comentez asupra modalitatilor de a schimba un prim ministru.  Mi-am zis: cat de greu poate sa fie? Trebuie sa fie o lista de termeni si conditii. Numai ca, citind articolele din Constitutie, la un moment dat m-am blocat. In afara faptului ca trebuie sa stii ca articolul X se leaga de articolul Y care, de fapt, este justificat de articolul Z in care se specifica faptul ca articolul T este derivat din articolul J, mai trebuie sa stii si o multime de notiuni de drept civil/juridic/comercial/si-mai-stiu-eu-ce-fel-de-drept.

Asa ca, oameni buni, cu Base, Ponta si ai lor guvernanti si politicieni ne-am ales, cu ei ramanem pana la urmatoarele alegeri. Nu-i mai dai jos asa usor. Daca iesi in strada, te iau la intrebari, pentru ca nu ai autorizatie, esti legionar, esti violent sau mai stiu eu ce esti (tu nu stii, ei stiu ce esti). Daca nu iesi in strada si astepti sa ii dea jos „Constitutia”, astepti tu mult si bine, tinand cont de hatisurile legale.

Avem doar o singura sansa… insa trebuie sa le vina mintea la cap si pensionarilor, bugetarilor si tuturor celor care au crezut ca vor trai mai bine. Daca ei se lasa in continuare amagiti, atunci „actualii” vor fi si „viitorii”…

1 Comment

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.