D’ale Carnavalului modern

Daca ar fi sa se scrie o carte despre gafe, probabil ca Ponta l-ar intrece lejer pe Bush junior.

Citam din stiri de pe net, cu privire la declaratiile prim-ministrului.

Premierul Victor Ponta î?i retrage afirma?iile cu privire la indexarea pensiilor în 2014. Dup? ce luni anun?ase c? acestea vor fi m?rite diferen?iat, în cursul serii el a revenit ?i a admis c? a f?cut o eroare: legea nu permite acest lucru, iar m?rirea punctului de pensie este valabil? pentru toate pensiile, indiferent de cuantumul lor. „Am f?cut o eroare ?i am confundat cu situa?ia salariilor”, a spus Victor Ponta, într-o interven?ie telefonic? la un post de televiziune.

sursa

Premierul Victor Ponta a revenit asupra declara?iei anterioare prin care ar?ta c? România nu are un Tratat de extr?dare cu Siria, precizând c? între timp a fost informat de c?tre pres? ?i a verificat, iar concluzia este c? exist? un acord, aprobat în luna mai a anului trecut.

„Am verificat ?i e eroarea mea, avem un acord aprobat a doua zi dup? învestirea Guvernului, pe 8 mai 2012. Îmi cer iertare, un jurnalist m-a informat între timp”, a spus Ponta.

Ini?ial, premierul Ponta a declarat c? România nu are cu Siria un Tratat de extr?dare, aducerea în ?ar? a lui Omar Hayssam fiind îns? o opera?iune legal?, cu punerea în aplicare a unei decizii judec?tore?ti definitive ?i irevocabile.

Întrebat de jurnali?ti dac? între România ?i Siria exist? un Tratat de extr?dare, premierul a r?spuns negativ.

„Nu, de aceea toate opera?iunile din punct de vedere juridic vor fi comunicate de Ministerul Justi?iei ?i Parchet. Noi am pus în aplicare o decizie judec?toreasc? definitiv? ?i irevocabil?”, a spus, ini?ial, Ponta.

sursa

Prezent în emisiunea Hard Talk a BBC World Service din 20 martie, cu Zeinab Badawi, premierul Victor Ponta a încercat, într-o englez? stâlcit? ?i aproximativ? s? conving? publicul britanic c? nu are motive s? fie îngrijorat în privin?a unui aflux masiv de imigran?i români în Regatul Unit dup? ridicarea restric?iilor privind accesul românilor ?i bulgarilor pe pia?a muncii din Marea Britanie. Ponta nu numai c? se bâlbâie si inventeaz? cuvinte (folose?te “disemployment” pentru “?omaj”, un cuvânt care nu exist? în limba englez?), dar la un moment dat (minutul 2.56) comite o gaf? incredibil? pentru un prim-ministru care se pretinde “doctor” ?i intelectual ?i afirm? nici mai mult nici mai pu?in c? “Principala preocupare a României este sp?larea pe creier (brainwash)”, dup? care î?i ia seama ?i rectific? spunând c? este vorba de fapt de “migra?ia creierelor” (braindrain).

sursa

„Sistemul de s?n?tate este un ?el. Sper ca „Ponta-care”, pe care inten?ionez s?-l adopt pân? la sfâr?itul anului, s? fie mai pu?in controversat decât este în SUA„, a spus Ponta.

„Obamacare” este titulatura sub care este cunoscut planul de reform? a s?n?t??ii adoptat în urm? cu trei ani de c?tre administra?ia Barack Obama ?i din care o serie de prevederi importante sunt aplicate începînd cu aceast? toamn?.

 

sursa

Premierul Victor Ponta a f?cut o gaf? miercuri, în timpul ?edin?ei de guvern. Prim-ministrul a anun?at c? ministrul de Interne Radu Stroe este în drum spre Bruxelles, dar dup? un sfert de or? ministrul Stroe ?i-a f?cut apari?ia la ?edin??.

Radu Stroe a intrat la ?edin?a de guvern ?i s-a a?ezat la patru scaune distan?? de premierul Ponta.

?eful Guvernului nu a revenit asupra afirma?iei anterioare ?i nici nu a f?cut vreo referire la prezen?a ministrului Stroe, cel pe care anterior îl anun?ase ca fiind plecat spre Consiliul JAI.

sursa

‘?eful Executivului, dl. Victor Ponta, a vorbit în numele procurorului general, a explicat de ce a fost schimbat, cum era b?sist, cum a f?cut dosare politice ?i cum domniile lor, nu ?tiu exact cine, nu mai ?in b?si?ti în func?ie. Este inacceptabil, primul-ministru, prin atribu?iile Constitu?ionale, nu poate ?i nu are nevoie nici s? dea explica?ii, nici s? dea mesaje în numele procurorului general. ?eful statului nu se las? mai prejos’, a declarat Antonescu într-o conferin?? de pres?.

sursa

Premierul Victor Ponta a f?cut sâmb?t?, în Polonia, o gaf? de propor?ii dovedind c? nu cunoa?te istoria României ?i c? reprezentarea ??rii, în exterior, este o chestiune care-i dep??e?te puterea de judecat?. Astfel, aflat în vizit? privat? la Auschwitz II-Birkenau, premierul Victor Ponta ”a reiterat” faptul c? România î?i asum? responsabilitatea pentru gre?elile f?cute de autorit??ile române în perioada deport?rii masive în lag?rele mor?ii de la Auschwitz-Birkenau a evreilor din Nordul Transilvaniei – informeaz? Guvernul printr-un comunicat de pres?

O asemenea gaf?, rezultat? nu neap?rat dintr-un mandat primit de Ponta din partea urma?ilor lui Horty de la Budapesta, ci dintr-o necunoa?tere a istoriei României, este impardonabil? pentru un premier cu preten?ii de reprezentare a ??rii în politica extern?. Dincolo de gafa comis?, este inadmisibil ca un premier al României s? fac? o confuzie de o asemenea gravitate în leg?tur? cu un teritoriu atât de disputat de-a lungul istoriei României, teritoriu la care extremi?tii unguri, contemporani în gândire cu Horthy, n-au renun?at nici ast?zi. C? teroarea hortyst? asumat?, azi, în numele României, de Victor Ponta, a fost în responsabilitatea exclusiv? a Budapestei, este o informa?ie la îndemâna elevilor de gimnaziu, iar necunoa?terea ei te descalific? în primul rând ca român.
Prin Diktatul de la Viena, în urma c?ruia România a fost silit? s? cedeze Ungariei horthyste un teritoriu de 42.000 Kmp cu o popula?ie de 2.300.000 de locuitori, din care 1.400.000 erau români, guvernul de la Budapesta prelua controlul nordului Transilvaniei ?i declan?a unele dintre cele mai înfior?toare masacre împotriva etnicilor români ?i a evreilor. Ocupa?ia militar? a Transilvaniei, început? prin asasinate în mas? asupra cet??enilor de etnie român? greu de descris, avea s? se încheie, patru ani mai târziu, în acela?i ritm. Referitor la deportarea în mas? a evreilor din Transilvania ocupat?, ea a fost declan?at? printr-un ordin venit de la Budapesta. „În ?edin?a Consiliului de Mini?tri al Ungariei, din 29 martie 1944, s-au adoptat m?suri menite s? duc? la aplicarea „solu?iei finale“, bilan?ul aplic?rii ei de c?tre horthy?ti, sus?inu?i ?i încuraja?i de c?tre hitleri?ti,

sursa

Victor Ponta a scris pe blog c? “Nicolas Sarkozy este azi un simbol al politicianului demagog, populist fara limite, total lipsit de valori si scrupule, fara o viziune clara si coerenta, cu grave conceptii autoritare si antidemocratice, exhibitionist si chiar bufon – adica un Basescu al Frantei (din pacate replicat si in alte tari europene, daca ne gandim la Berlusconi, Viktor Orban, Boiko Borisov)”.

Dintr-un foc, Ponta ?i-a otr?vit ?ansa de a avea rela?ii bune cu liderii unor ??ri care au fost aliate ale României în nenum?rate demersuri diplomatice (aderarea la NATO, UE sau la Spa?iul Schengen). ?i pentru ce? Pentru a-?i ar?ta loialitatea fa?? de candidatul socialist la pre?edin?ia Fran?ei, François Hollande?

sursa

Nu-i asa ca seamana cu „D’ale carnavalului”? Stiti voi cu ce personaj…

 

1 Comment

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.