Normal ?i normalitate

Folosim foarte des cuvântul ”normal”, de obicei în expresii de genul ”este normal” sau ”nu este normal”. Mai ales în ultimul timp, când facem referire la o serie de evenimente.

Conform DEX,

NORMÁL, -?, normali, -e, adj. 1. (Adesea adverbial) Care este a?a cum trebuie s? fie, potrivit cu starea fireasc?, obi?nuit, firesc, natural. ? Plan normal = plan perpendicular pe tangenta dus? într-un punct al unei curbe. Linie normal? (?i substantivat, f.) = a) dreapt? perpendicular? pe planul tangent la o suprafa??, în punctul de contact; b) dreapt? perpendicular? pe tangenta la o curb?, în plan sau în spa?iu, în punctul de contact. ? Spec. S?n?tos (din punct de vedere fizic ?i psihic). 2. Care este conform cu o norm? (1). ? (Despre m?rimi) A c?rei valoare este apropiat? de valoarea întâlnit? cel mai des. 3. firesc, comun, obi?nuit. ? (despre oameni) s?n?tos (fizic ?i psihic)

Discut?m despre homosexualitate c? nu este normal?, furtul nu este nici el normal, actele de violen?? la fel.

Dar v-a?i gândit c?, dac? un lucru care la un moment dat este ”anormal” poate deveni cu timpul ”normal”? Iar acesta depinde de, exact cum scrie în DEX, cât de des este întâlnit.

Homosexualitatea a fost negat? ?i neacceptat? mult timp. Oamenii au refuzat ?i înc? refuz? s? o considere ceva normal, firesc. Sistemul de valori ?i norme o consider? o excep?ie, ceva care nu se raliaz? la majoritate.  Percep?ia îns? s-a schimbat în ultimii ani, odat? cu acceptarea homosexualit??ii în din ce în ce mai multe ??ri. Au fost create legi care s? apere homosexualitatea, iar cei care nu o consider? ceva normal sunt clasifica?i ca discriminan?i. Cu alte cuvinte, datorit? cre?terii num?rului de homosexuali, aceasta a devenit ceva normal.

Un caz contrar îl reprezint? rasismul. Plecat în principal de la sclavagism ?i auto-considerarea unor anumite rase (în special cea alb?) ca fiind superioare altora, rasismul a fost considerat de-alungul timpului ceva normal. Romanii erau rasi?ti. Persanii, macedonii, egiptenii la fel. Germanii, turcii, englezii, francezii, spaniolii ?i mai apoi americanii, orice na?iune ajuns? la putere într-un anumit moment al istoriei a fost rasist?. Rasismul s-a tradus de cele mai multe ori prin puterea ?i domina?ia unora asupra altora. Pentru acele vremuri, rasismul era ceva normal. Iar cel mai bun exemplu în istorie au fost americanii, fa?? de popula?ia african? sau amerindian?. Era normal ca negrii s? fie sclavi pe planta?iile de bumbac (?i, crede?i-m?, probabil c? cel pu?in jum?tate din albii de acolo consider? înc? normal acest lucru), la fel cu a fost normal ca popula?ia b??tina?? de pe continentul american s? fie supus?, chiar exterminat?, iar p?mânturile lor colonizate.

Acum îns?, rasismul este legiferat ca fiind ceva anormal. Doar ca norm?, legat? de drepturile omului. Dar asta nu împiedic? indivizii s? aibe în continuare prejudec??i asupra altora. Oricât am nega acest lucru, noi, românii, suntem la rândul nostru rasi?ti fa?? de tigani ?i indieni, eventual africani (negri). Nu îi desconsider?m pe  englezi, pe francezi, pe japonezi, germani, italieni, turci (de?i de multe ori folosim cuvinte ca ”galbeni”, ”broscari” sau ”turcale?i”). Tocmai pentru c? în istoria cunoscut? a omenirii au avut un impact major, de multe ori direct asupra noastr?.

Rasismul se bazeaz? pe ideea c? unii sunt mai ”de?tep?i” decât al?ii ?i superiori. Dac? g?sim, într-un grup de oameni, mai mul?i pe care îi considr?m mai pro?ti decât noi, aplic?m acela?i ra?ionament pentru tot grupul. To?i devin diferi?i fa?? de noi ?i de cele mai multe ori inferiori.

V-a?i întrebat vreodat? ce-am face dac?, la un moment dat, am descoperi o civiliza?ie extraterestr? care tr?ie?te cu metan ?i nu cu oxigen? Am deveni rasi?ti? Cum i-am trata? Dar dac? ne-ar descoperi ei pe noi? ?i dac? ar fi ni?te ”chestii” cu 3 picioare ?i de 4 metri în?l?ime? Ce ar fi atunci normal?

Cu furtul este o problem? delicat?. La fel ?i cu omorurile. Ducând ra?ionamentul la extrem, am putea, peste timp, s? fie considerate comportamente normale.

De ce zic asta? În regnul animal sunt o mul?ime de exemple de furturi. Animale care fur? de la altele. Animale care omoar? alte animale. Comportamente care se manifest? din ce în ce mai pregnant ?i la oameni. ?i tot de la sentimentul ?i ideea de putere, de cele mai multe ori, ni se trage. Este dreptul celui puternic s? fure de la al?ii (pe fa?? sau pe ascuns). Este dreptul celui puternic s? ordone moartea unora care îi deranjeaz? (vezi regl?rile de conturi sau chiar r?zboaielele).

Dar dac? am face to?i la fel? Dac? am fura cu to?ii? Dac? am scoate arma ?i am împu?ca pe cine vrem noi numai pentru c? a deschis gura s? vorbeasc?? Conform defini?iei din DEX, dac? un comportament devine obi?nuit, el poate fi considerat normal? Era normal pân? acum câteva sute de ani ca fiecare om s? aibe o arm?. E normal ?i acum acest lucru, în unele ??ri. Chipurile pentru ap?rare.

Credin?a este ?i ea un lucru firesc, normal? Unii ar spune DA, al?ii NU, al?ii nimic. De?i probabil marea majoritate a popula?iei P?mântului este cre?tin?, accept? pe ceilal?i care nu cred în divinit??i sau cred în altele. Cu toate acestea, credin?a are, poate, cele mai puternice norme ?i reguli de conduit? dup? care se ghideaz? cei care cred. Nu cunosc istoria lumii arabe sau a Asiei, dar în ceea ce prive?te Europa ?i colonizarea Americii, credin?a a fost impus? cu for?a într-o anumit? perioad? a istoriei. Ce nu se discut?, îns?, a fost mobilul din spate, ?i anume de?inerea controlului ?i manipularea maselor. Oamenii au fost obliga?i s? cread? într-o divinitate despre care nu ?tiau nimic, cu for?a. Amintim aici despre Inchizi?ie, când credin?a era ceva normal ?i obligatoriu, iar cei care nu o adoptau erau considera?i eretici sau p?gâni.

Nu pot s? zic c? sunt credincios. Cel pu?in nu în sensul fanatismului. Faptul c? a existat sau nu Isus sau Mohamed, Alah, Buda sau Krishna nu reprezint? o referin??. Ce consider absolut necesar o reprezint? îns? normele, legile care apar, de exemplu în Biblie. Norme dup? care, dac? ne ghidam, ar fi mult mai pu?in? violen?? în lume. Exist? sau nu o fiin?? sau o existen?? superioar?? Probabil c? da. Sau nu. Nu pot eu s? judec asta. Sunt îns? gata s? accept acest lucru. Faptul c?, cre?tinismul apeleaz? la Isus sau Dumnezeu pentru a da c?tre omenire acele pilde ?i reguli etice este absolut normal din punctul meu de vedere. La fel cum din pove?tile populare po?i trage o serie de înv???turi de acela?i gen.

Ce am vrut s? spun în aceast? postare este c?, încerc?m s? tr?im dup?  norme. Ne ghid?m dup? lucruri agreeate de societate ?i considerate legi pentru momentul actual, legi impuse de majoritate sau de cei care sunt la putere. Problema este, îns?, c? de?i ele exist?, nu sunt respectate de to?i la fel. Pentru unii normele celorlal?i nu sunt normale, în vreme ce normele lor nu sunt normale pentru ceilal?i. Oamenii sunt diferi?i. Oamenii au cutume, obiceiuri, prejudec??i înr?d?cinate de mii de ani, care nu se pot schimba peste noapte. Nu to?i vor accepta normele impuse, la fel. Nu to?i vor fi de acord cu normele celorlal?i, ale majorit??ii.

Încerc?m s? impunem ni?te norme de via??. Corect, de acord cu asta. Sunt necesare, trebuie s? avem un sistem de referin??, dar în acela?i timp trebuie s? accept?m ?i diferen?ele. Dac? nu am face-o atunci am fi cu to?ii ni?te robo?i, cu acela?i comportament. Iar acest lucru nu poate fi benefic pentru dezvoltarea umanit??ii, deoarece îngr?de?te gândirea ?i crea?ia.

Deci, pân? unde mergem cu normalitatea?

PS: Mi-am adus aminte c? am v?zut la un moment dat un documentar cu un regizor care vorbea despre democra?ie. Despre faptul c? democra?ia este, prin defini?ie, libertatea fiec?ruia de a gândi ?i a se exprima liber. Concept utopic, tocmai pentru c? nu to?i gândesc la fel.Dac? fiecare am avea dreptul s? facem ce gândim noi ar fi haos.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.