Libertate

Este un cuvânt tot mai des auzit de mine pe buzele tuturor. Mai ales c? se apropie mini vacan?a Pa?te-1 Mai ?i fiecare dintre noi fuge spre un loc în care se simte „liber”. Cu to?ii c?ut?m s? fim liberi, cu adev?rat liberi. Pentru mine ideea de libertate a devenit îns? un cli?eu. Ce înseamn? pân? la urm? s? fi liber? Pân? unde putem merge în numele libert??ii?

Conform dex, defini?ia libert??ii este urm?toarea: „LIBERTÁTE, (4) libert??i, s. f. 1. Posibilitatea de a ac?iona dup? propria voin?? sau dorin??; posibilitatea de ac?iune con?tient? a oamenilor în condi?iile cunoa?terii (?i st?pânirii) legilor de dezvoltare a naturii ?i a societ??ii. ? Loc. adv. În libertate = dup? bunul plac, nestingherit. ? Expr. A-?i lua libertatea s?… (sau de a…) = a-?i îng?dui, a-?i permite s?… 2. Starea unei persoane libere, care se bucur? de deplin?tatea drepturilor politice ?i civile în stat. ? Starea celui care nu este supus unui st?pân. ? Situa?ia unei persoane care nu se afl? închis? sau întemni?at?. ? Expr. A pune în libertate = a elibera din închisoare, din arest etc. 3. Independen??, neatârnare (a unui stat fa?? de o putere str?in?). 4. (De obicei la pl.) Drepturi cet??ene?ti. ? Libertate individual? = dreptul care garanteaz? inviolabilitatea persoanei. Libertate de con?tiin?? = dreptul oric?rui cet??ean de a avea o opinie proprie în orice domeniu de activitate. Libertate de gândire sau libertatea cuvântului = dreptul de a exprima prin viu grai sau prin scris opiniile proprii. – Din fr. liberté, lat. libertas, -atis.
Sursa: DEX ’98 (1998)

În primul rând nu ne na?tem liberi. Sau cel pu?in mie nu mi se pare c? ne na?tem liberi. Nu suntem întreba?i dac? vrem s? ne na?tem. Ne sunt deja alese na?ionalitatea, p?rin?ii, sexul, ziua ?i anul na?terii, culoarea pielii, starea de s?n?tate. Cumulul acesta de factori mie mi se pare esen?ial. Pe baza acestora vom fi mai mult sau mai pu?ini liberi. Gândi?i-v? c? v? n??tea?i în Coreea de Nord sau într-o ?ar? din Africa. Sau c? în loc de familia actual? primea?i una ori foarte bogat? ori foarte s?rac?. Libertatea de a alege era din start limitat?.

Apoi, conform defini?iei, libertatea este posibilitatea de a ac?iona dup? propria voin?? sau dorin??. Dac? m? duc într-un loc unde pot s? defilez în costumul lui Adam, pot s? beau pân? nu mai pot merge ?i pot s? dau în cap cui vreau eu înseamn? c? sunt liber? ?i dac? nu pot face asta zilnic înseamn? c? nu sunt liber cu adev?rat?

Înc?lcarea regulilor impuse de societate în diferite situa?ii reprezint? tot o manifestare a libert??ii? Cel care trece pe ro?u la un semafor este mai liber ca ?i mine care stau ?i a?tept? Pan? ?i libertatea de gândire ?i exprimare a gândurilor are o limitare. Tot timpul se va g?si o persoan? care s? se simt? discriminat? de ce spui sau scrii tu ?i astfel libertatea ta de exprimare se transformat brusc în discriminare.

Revin astfel cu întrebarea de la început. Ce este libertatea? Cum ar trebui s? se manifeste ea pentru a nu îngr?di libertatea celorla?i? R?mân la p?rerea mea c? tot ce ne înconjoar? este relativ ?i supus subiectivismului.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.