Pân? unde mergem cu ”cadourile”

Dragi p?rin?i de copii ?colari,

Bag de seam? c? a?i început s? v? întrece?i cu gluma. Nu, serios, problema este cât se poate de serioas?… Lua?i, v? rog, aminte la cele de mai jos, l?sa?i orgoliile la o parte ?i judeca?i pu?in la rece.

A fost 1 Martie. Urmeaz? 8 Martie. ?i apoi Pa?tele. ?i apoi sf?r?itul de an ?colar ?i în cele din urm?, Cr?ciunul. Eu în?eleg s? dam ?i înv???toarei sau înv???torului, profesoarelor sau profesorilor câte un semn de aten?ie, de mul?umire, de fapt, din partea CLASEI, pentru c? au grij? de copii no?tri, dar nu trebuie s? ”s?rim calul” (da, e la mod? calul).

Deja începe s? fie mult prea mult. Ori fi ei ”n?p?stui?i” de sistem, cu salarii mici, dar nici s? c?r?m cu portbagajul nu e normal. Bun, se face comitetul de p?rin?i, se hot?r??te o sum?, se dau ni?te bani, se ia un cadou pentru doamna de… ?i pentru doamnul de…., dar, gata. Ajunge. De ce trebuie s? mai apar? dintre voi, care probabil au dat deja ni?te bani cu ”restul” de p?rin?i, cu alte cadouri? Ave?i cumva mai multe moa?e? Vre?i ceva de la profesor, în plus?

Nu v? da?i sema c? sunt destui p?rin?i care fac eforturi financiare s? dea ?i 20 de lei? Nu v? da?i seama c? ridica?i nivelul ?i nu sunt destui care î?i permit s? fac? acela?i lucru? Nu v? da?i seama c? de fapt creati o situa?ie penibil?, în care copilul va suferi cel mai mult? S? v? explic?

Cum adic? va suferi? P?i simplu: va ajunge s? ia note pe ”ochi frumo?i” ?i nu pe drept. Adic? pe ce ?tie. Cu alte cuvinte odrasla voastr? de fapt este un idiot care nu înva?? ?i nu ?tie nimic, dar are numai FB sau 10 pe linie la ?coal?. Pentru c?, a?a cum era o vorb? româneasc?, p?rintele ”deschide u?a cu capul” pentru c? mâinile sunt ocupate cu plasele de plocoane.

?i cu ce se alege minorul? Cu notele. Dar în c?p??ân? bate vântul…

?i asta nu e totul.

Onoratul cadru didactic, a dat cu nasul de mai mult ca?caval ?i are a?tept?ri la fel de la to?i p?rin?ii. ?i are grij? s? arate c? un simplu cadou nu o/îl mai mul?ume?te. Ce conteaz? c? maic?-sa este m?tur?toare ?i taic?-su s?p?tor de ?anturi? C? nu le ajung banii de caiete ?i creioane? Oricum copilul este încadrat din start la aceea?i categorie.

Nu v? gândi?i c? la un moment dat nu o s? le mai ajunge?i la nas profesorilor, cu nimic? C? ce le ve?i oferi nu va mai fi de ajuns? C? va trebui s? ridica?i nivelul de fiecare dat?? ?i ca în acela?i timp crea?i un standard pentru to?i p?rin?i, indiferent de situa?ia material?, iar profesorul, odat? c?zut în aceast? plas?, nu va mai ?ine cont de nimeni ?i, în acela?i timp, îi va p?sa din ce în ce mai pu?in s? î?i fac? meseria?

S? lu?m un exemplu simplu: o înv???toare care prime?te, începând cu clasa zero în care sunt 30 de copii, de la 5 copii bijuterii, de dou? ori pe an: de 8 martie ?i de Cr?ciun. Asta înseamn? 10 bijuterii pe an, înmul?it cu 5 ani dau 50 de bijuterii. ?i asta de la o genera?ie. Ce face cu atâtea? Ori le vinde, ori le d? cadou, ori tope?te materialele (dac? sunt aur sau argint) ?i î?i face alte bijuterii.

Se tot vorbe?te despre faptul c? nu se mai face carte în ?coli. C? profesorii nu-?i mai dau silin?a pentru c? au salarii mici. C? ”puterea” î?i bate joc de înv???mânt ?i fac reforme peste reforme de nu mai ?tii de la un an la altul ce o s? fie. Da, este adv?rat. Dar, crede?i c? a?a încuraja?i voi profesorii s? î?i fac? treaba? Cu cadouri scumpe sau cu amenin??ri (da, sunt si de-astea destule)? Crede?i c? a?a va înv??a odrasla voastr? ceva?

Sincer, este acela?i lucru cu ?paga, numai c? se nume?te cadou. Dac? un profesor prime?te un cadou scump de la un p?rinte, e clar c? îl va trata altfel pe copil ?i apar favoritismele. N-a înv??at pu?lamaua lec?ia? Nu conteaz?, se trece cu vederea. Nu ?tie s?-?i scrie nici numele în clasa a 3-a? Nu conteaz?, are tac-su bani, mai pluseaz? el din când în când. Dar când v? ve?i da seama c? odrasla nu are habar de nimic, ce ve?i face? Ve?i ?ipa ?i amenin?a profesorul, nu? Pe care voi l-a?i înv??at a?a…

V? rog s? face?i ceva ?i s? v? gândi?i c? înv???torii ?i profesorii, orice salariu ar avea, au VRUT s? fac? meseria aceasta singuri ?i nu i-a for?at nimeni. Ei au vrut s? înve?e copii ?i se supun riscurilor din sistem (din ce în ce mai multe, dac? e s? vorbim ?i de violen?a din ?coli). ?tiu foarte bine c? se pl?te?te prost, dar ei au ALES aceast? profesie. Iar cadrele didactice sunt pl?tite prost peste tot în lume, nu numai în Romania, este un lucru ?tiut.

Mai potoli?i-v? ?i nu mai exagera?i. Chiar dac? aparent ie?i?i în fa??, de fapt nu câ?tiga?i nimic. ?i odat? început serialul plocoanelor, va continua ?i se va umfla pân? când odrasla voastr? nu va mai avea nevoie s? promoveze nimic, nici Capacitate, nici Bacalaureat ?i nici examene la facultate, cu mintea, ci doar cu ?paga. ?i asta ve?i face, ve?i da tot timpul ”cadouri” pentru ca odrasla s? treac? mai departe, iar profesorii nu se vor mai mul?umi, la un moment dat doar cu o plas?…

În afar? de asta, dac? copilul nu este obi?nuit s? înve?e de mic, ci s? treac? dintr-o clas? în alta pe banii lui tac-su, la un moment dat îi va fi foarte greu s? mai acumuleze ceva. Da, ?tiu, o s? zice?i c? ”ce îmi pas? mie”, nu? Sunt banii vo?tri ?i face?i ce vrei cu ei. Dar… mai e ceva: s-ar putea ca banii care îi ave?i acum, s? dispar? la un moment dat. ?i atunci ce v? ve?i face? R?mâne?i ?i pro?ti ?i f?r? bani…?i cel care a primit ”cadouri” ani de zile de la voi, v? va da cu tifla.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.