Imunizarea – Poveste de iarn?

De vreo câteva s?pt?mâni a venit iarna ?i în Bucure?ti, de?i la ce soare ?i cald a fost zilele trecute, nu pare. Dar, normal, când vine sezonul rece, trebuie s? ne imuniz?m, nu? D?-i cu ceaiuri, d?-i cu vitamine, evit?m contactul cu persoanele gripate, facem un vaccin anti-gripal…

Sunt unii dintre români care se imunizeaz? mai aprig decât ceilal?i. A?i ghicit? Normal c? a?i ghicit, doar se tot vorbe?te despre asta de ceva timp. Este vorba de parlamentarii no?tri, ale?ii no?tri, cei pe care i-am pus în fruntea ??rii, cei care ap?r? interesele noastre exact cum limfocitele ap?r? corpul uman de intru?i.

?i uite a?a începe povestea noastr? de iarn?, atunci când … :

… limfocitele ?i-au pus în gând s? scape organismul de virusul care bântuie de ceva timp prin România, pe nume B?se. Acum 1-2 ani au încercat s?-l taie de la r?d?cin?, ca pe-o tumoare, dar n-au reu?it. Ba mai mult, le-a mai dat ?i cu tifla, convocând la vot hematiile si eritrocitele, hot?rând s? diminueze num?rul limfocitelor din organism. ?i globulele ro?ii au hot?rât c? sunt prea multe limfocite, 300 fiind suficiente. Îns? macrofagii no?tri nu au uitat asta, iar acum câteva luni s-au pus iar pe extirpat, ?i iar au dat gre?.

Pentru c? e ranchiunos, ca orice virus, între dou? injec?ii cu spirt ?i ni?te discu?ii aprinse cu limfocitul ?ef, cel cu lucr?ri copiate ?i limfocitul adormit, cel care declarase sus ?i tare c? se va retrage din activitate dac? B?se nu este extirpat, B?se-virusul le-a promis c? o s? scape el de ei, adic? o s?-i bage în carantin?, pe to?i pu?c?riabilii. Îns?, ghinionul lui, limfocitele au reu?it s? atrag? de partea lor eritrocitele, care se cam s?turase de m?surile de austeritate dictate de B?se. Hematiile au r?mas în expectativ?, unele neutre, altele de partea virusului.

De data aceasta, având eritrocitele de partea lor, ?i pentru c? atacurile lui B?se erau tot mai virulente, limfocitele noastre s-au gândit c? dac? cu bisturiul nu merge, trebuie s?-?i ia ni?te m?suri de imunizare. Adic? s? nu mai ajung? orice virus la ei, a?a, oricum.

Mai întâi ?i-au crescut num?rul. Adic? aproape ?i l-au dublat, ajungând pe la vreo 588, dup? principiul, unde-s mul?i, puterea cre?te. Apoi au început s? înl?ture, s? limiteze sau redirec?ioneze toate func?iile vitale ale organismului, cum ar fi Justi?ia ?i Internele, s? func?ioneze dup? regulile lor. Au început s? taxeze hematiile ?i, din p?cate pentru ele, ?i eritrocitele, punându-le taxe pe transportul de oxigen, cât mai mari, ini?ial l?sând organele locale s? decid? asta, dar revenind apoi la decizie ?i impunând asta de la centru.

?i globulele noastre ro?ii au stat ?i au înghi?it toate acestea, de?i se vedea c? organismul func?ioneaz? din ce în ce mai prost. Eritrocitele s-au sim?it tr?date, dar au t?cut mâlc ?i au pl?tit taxele. ?i au a?teptat cu toate s? vad? ce mai decid limfocitele.

Dar, cum era de a?teptat, atunci când num?rul de limfocite cre?te, apare limfocitoza. ?i cu cât sunt mai multe ?i mai vorace sau acaparatoare, apar celule canceroase, sau leucemia. Iar aceasta din urm? se trateaz? în principiu doar cu inlocuirea limfocitelor bolnave.

Ceea ce se ?i întâmpl? aproape la fiecare 4-8 ani. Mereu mai facem câte un transplant de m?duv?. Dar, din p?cate de fiecare dat? r?mân celule bolnave în organism, celule care le vom g?si de fiecare dat? în fruntea noii genera?ii de limfocite. ?i lupta împotriva viru?ilor o ia de la cap?t, pentru c? nici ace?tia nu stau pe loc, dezvoltându-se noi ?i noi versiuni ?i muta?ii.

?i-am înc?lecat pe-o ?a…

Cine sunt personajele (limfocitele, eritrocitele ?i hematiile), cine este organismul v-a?i dat seama ?i singuri. Din p?cate îns? lipse?te cineva foarte important din poveste. Nu l-am g?sit pe nic?ieri, ?i anume doctorul. Cel care ar trebui s? salveze organismul. Nu am g?sit decât ni?te vraci (cum ar fi FMI, Banca Mondial?, Consiliul UE, BOR…al?ii?), unii propunând solu?ii materiale, al?ii spirituale. Îns? interesul lor pare a fi mai mult unilateral, adic? mai mult spre ei decât spre ceilal?i, chiar dac? nu pe fa??.

S? fim noi doctorii? Din p?cate suntem prea slabi. ?i nu suntem l?sa?i s? ne calific?m ca doctori de limfocitele ?i viru?ii ace?tia. Dac? se g?se?te vreunul dintre noi cu ceva mai mult ”sânge” ?i se ridic?, va trece inevitabil în tab?ra lor. Suntem tot la stadiul de stagiari, iar promov?rile le fac tot ei.

Solu?ii? Ori stârpim de tot viru?ii ?i limfocitele bolnave, ori l?s?m organismul s? moar?. Din p?cate, mereu alegem varianta de mijloc, nu avem un antidot complet. Cel care-l administr?m la fiecare 4 ani din p?cate nu este 100% eficient. ?i mereu scap? viru?i ?i limfocite bolnave în sezonul urm?tor…

În încheiere, sper c? v-a pl?cut povestea. ?i dac? vi se pare mai mult sau mai pu?in aproape de realitate, v? a?tept comentariile.

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.