Noul cod rutier

A?a cum ne-am obi?nuit în fiecare an, ?i în 2013 va intra în vigoare un nou cod rutier, care aduce modific?ri la ultimul, publicat anul trecut. Data cea mai probabil?: 19 Ianuarie.

Cele mai importante modific?ri se refer? la introducerea permisului de conducere pentru cei care au scutere sau mopede (categoria AM).

  • Pentru a conduce mopede, ATV-uri, scutere ?i vehicule a c?ror vitez? nu dep??e?te 45 km/or? sau au capacitatea cilindric? mai mic? de 50 cc (aici sunt trecute vehiculele echipate cu propulsie, nu c?ru?e). Astfel, cei care vor s? conduc? aceste vehicule vor trebui s? sus?in? un examen teoretic ?i unul practic. Cu aceast? ocazie sper s? v?d mai pu?ini teribili?ti pe strad?, sau m?car s? respecte regulile de circula?ie.
  • La reînnoirea permisului auto este obligatorie vizita medical?. În sfâr?it, s-au de?teptat ?i ei. Nu e normal s? vezi în trafic conduc?tori care au carnetul de zeci de ani ?i care nu mai au acelea?i reflexe ?i aptitudini ca la început (chiar dac? au experien??)
  • Bicicli?tii vor trebui s? circule pe pistele special amenajate, acolo unde exist?. Într-o ?ar? civilizat? unde exist? piste, regula aceasta ar fi de bun sim?. E aiurea s? vezi bicicli?ti strecurându-se printre ma?ini sau ie?indu-?i în fa?? f?r? s? se asigure. Îns? în Romania pistele sunt practic aproape inexistente iar acolo unde exist? sunt ocupate de ma?inile meseria?ilor care nu respect? nicio regul?.
  • Conduc?torii auto vor putea contesta hot?rârea judec?toreasc? prin care sunt solu?ionate plângerile depuse împotriva proceselor verbale de constatare a contraven?iilor rutiere, în condi?iile în care, pân? în prezent, o astfel de hot?râre judec?toreasc? era definitiv? ?i irevocabil?. În aceste condi?ii, dac? considera?i c? vi s-a f?cut o nedreptate, ave?i dreptul s? contesta?i decizia. Dac? asta solu?ioneaz?, de pe o parte, abuzurile justi?iei, problema care o v?d este aceea c? se vor g?si întotdeauna destui care nu respect? regulile, dar care vor face contesta?ii pân? la anularea deciziei. ?i oameni cu bani ?i rela?ii sunt destui.

Nu am v?zut nimic legat de amenzi. M? a?teptam s? îi ard? la buzunare mai mult pe cei care nu respect? regulile sau se cred mai presus de lege. Dar tr?im într-o ?ar? în care banul face legea, ?i cei care îl au în cantit??i suficiente, vor sc?pa întotdeauna. Vicii de procedur? se întâmpl? mereu.

Oricum, noi ceilal?i trebuie s? respect?m regulile ?i s? sper?m c? vom vedea din ce în ce mai pu?ini nesim?i?i în trafic.

Mai multe informa?ii pe avocat.net ?i pe Realitatea

Un comentariu

Adauga comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.