Cât e?ti de de?tept?

Azi diminea??, dup? ce am lasat-o pe Amalia la ?coal?, în timp ce ie?eam din curtea ?colii mi-au ajuns la ureche ni?te vorbe. O m?mic? tocmai îi spunea copilului, un b?ie?el de 9-10 ani:

– De?tep?ii merg la matematic?, pro?tii la celelalte!

Ca s? în?elege?i despre ce e vorba: la ?coala unde sunt copii mei, când ce treci în clasa a V-a, po?i s? î?i alegi (bineîn?eles în func?ie de rezultate ?i aptitudini) la ce tip de clas? s? mergi. Sunt trei clase unde se face mai mult matematic?, dou? cu limbi str?ine (englez? ?i german?) ?i una normal?. Dac? pe parcursul celor 4 ani de ciclu primar ai dovedit c? ai înclina?ii spre matematic? ?i ai luat punctaje bune la concursuri, po?i s? intri la mate. Dac? e?ti mai bun la englez?, optezi pentru englez?.

Replica m?micii mi s-a p?rut foarte deplasat?. OK, nu ai aptitudini de matematician, dar pentru asta e?ti considerat prost? Cei care ?tiu matematic? sunt mai de?tep?i decît ceilal?i? Atunci ce facem cu doctorii, avoca?ii, profesorii ?i oamenii de ?tiin?? care lucreaz? în domenii care nu au legatur? decât tangen?ial cu matematica, cum ar fi chimia sau biologia? Cum facem cu scriitorii ?i filosofii? De ce n-ar zice ?i ei acela?i lucru despre matematicieni?

Discriminarea de genul acesta începe, din p?cate, din copil?rie. Iar noi, p?rin?ii facem asta, impunem aceasta copiilor no?tri de multe ori f?r? s? ne d?m seama. Pentru c? privim lucrurile prin prisma sistemului nostu de valori. Am fost ”tari” la matematic?, iar al?ii au fost slabi, deci pro?ti. Noi ?i restul prostimii… Iar copii iau de bune aceste vorbe ?i se comport? ca atare. Nu conteaz? c? ei în?i?i sunt slabi la biologie sau limba român?, important e c? sunt buni la matematic? ?i asta îi ridic? pe o scar? valoric? mult superioar? celorlal?i.

Gre?it. Complet gre?it. Copilul î?i face o impresie gre?it? asupra societ??ii. Merge pe o cale stabilit? de p?rin?i, prin prejudec??i. Abia când va fi mai mare va avea alt discern?mânt ?i va în?elege, poate, c? lucrurile nu stau a?a. C? omenirea are nevoie ?i de al?ii, nu numai de matematicieni. C? nu doar matematica te face mai de?tept.

Da, po?i s? spui despre cei care au înclina?ie c?tre matematic?, c? sunt mai rapizi în gândire, mai logici. Dar asta nu îi face mai de?tep?i, mai superiori.

Înc? nu exist? un mod de a m?sura inteligen?a. Oricât s-ar chinui oamenii de ?tiin??, nu exist? o metoda infailibil? pentru asta. Da, au fost stabilite ni?te standarde, gen coeficientul de inteligen?? sau m?rimea creierului, dar nimeni nu poate s? spun? c? dintre doi oameni, cu acela?i nivel de în?elegere, aceea?i preg?tire, acela?i comportament, unul este mai inteligent decât cel?lalt. Testele care se fac pentru determinarea IQ-ului nu au doar întreb?ri de matematic?. IQ-ul în sine m?soar? gradul de întelegere, de adaptare la o situa?ie nou? ?i este corelat cu vârsta biologic? ?i cea mental?.

Mesaj de final? Dragi p?rin?i, încerca?i s? nu discrimina?i fa?? de copii vo?tri. Nu încerca?i s? le impune?i propriile idei, dac? ei nu vin s? cear? acest lucru. Copii, ca ?i oamenii mari, înva?? bine testând, v?zând. Nu le strica?i prieteniile ?i veni?i cu idei preconcepute, doar pentru c? voi a?i trecut prin acea?i situa?ie, la rândul vostru ?i vre?i ca odrasla voastr? s? fie mai iste? ?i mai frumos decât voi sau decât ceilal?i. L?sa?i-i pe ei s? descopere. Da?i-le sfaturi când e nevoie, îndruma?i-i în via??, dar nu discrimina?i pe al?ii. Copii nu merg doar la clubul de matematic?, se mai joac? ?i cu mingea cu al?i copii.

6 Comentarii

Adauga comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.