Scrisoare imaginar? c?tre Consiliul Na?ional pentru Combaterea Discrimin?rii ?i ONG-uri

Drag? CNCD ?i ONG-uri,

M-am gândit s? v? scriu pentru c? în ultima vreme, tu, CNCD-ule ?i ONG-urile, care functionati dup? acelea?i principii, a?i cam luat-o pe ar?tur?. Mai exact mie mi se pare c? a?i început s? o da?i în discriminare pozitiv?, care din câte în?eleg eu, este tot o form? de discriminare deci este rea.

Mi-a pl?cut faptul c? ave?i legisla?ia disponibil? pe site. M-am oprit la Ordonan?a 137/2000 cu toate modific?rile ei ?i am g?sit câteva articole pe care a? vrea s? le dezbatem aici.  

La articolul 1, alineatul 2, punctul d) drepturi civile, dou? drepturi mi-au atras aten?ia: dreptul la libertatea de gândire, con?tiin?? ?i religie ?i dreptul la libertatea de opinie ?i de exprimare. Când tu m? amendezi pentru faptul c? îmi exprim opinia în leg?tur? cu maidanezii sau ?iganii, mi se pare c? îmi încalci drepturile mai sus amintite.

Dac? eu zic c? nu îmi plac ?iganii pentru c? statistic vorbind, sunt o minoritate care nu respect? legile ?i care nu are un minim de educa?ie, probabil sunt automat sanc?ionat?. În primul rând pentru c? i-am numit ?igani, de?i ei se recomand? singuri ca ?igani ?i nu ca rromi ?i în al doilea rând pentru c? îi discriminez. Voi crede?i c? dac? cineva î?i exprim? o p?rere în scris despre ei, înseamn? c? în via?a de zi cu zi se comport? urât cu aceast? minoritate. Total gre?it! Diferen?a este c? eu ?tiu s? apreciez un om muncitor, educat indiferent de ras?, sex, minoritatea c?reia îi apar?ine ?i alte criterii pe care le considera?i voi importante. ?iganii sunt irelevanti în acest exemplu, puteau fi foarte bine ungurii sau persoanele gay sau orice alte persoane care mie nu îmi plac.

Trebuie s? înv??am s? facem o diferen?? între discriminare ?i a nu pl?cea pe cineva. M? deranjeaz? când îi favoriza?i pentru c? se consider? din start c? vor fi discrimina?i… ?i aici m? refer la locuri la buget la facultate sau alte tratamente preferen?iale pe care le primesc. Dac? este inteligent ?i muncitor se  va desprinde de ceilal?i din grupul s?u ?i  va intra pe for?ele proprii la facultate. Dac? nu are cuno?tin?ele necesare, de ce s? îl l?s?m s? studieze ?i de ce pe banii statului? Chiar nu în?eleg.   

?i cu ONG-urile am o mic? poveste de dragoste. Ap?ra drepturile c?teilor maidanezi ?i drepturile femeilor de a umbla cât mai dezbr?cate pe strad? f?r? a primii fluier?turi. S? ne în?elegem, locul unui c??el nu este pe strad?. Când umbl? în hait? pe strad? i se modific? comportamentul, devine automat mai agresiv decât în mod normal, plus c? sunt o gr?mad? de pericole care îi pun în pericol s?n?tatea ?i implicit via?a.

Un c??el maidanez se hr?ne?te cu prec?dere de la gunoi sau cu hoituri. Super s?n?tos nu? Apa care o bea este din diverse b?l?i sau surse dubioase. Super s?n?tos din nou! Exist? riscul s? m?nânce ?tiu eu ce otrav? pentru ?oareci, l?sat? pe lâng? blocuri sau î?i bag? botul prin vopseluri sau mai ?tiu eu ce substan?e periculoase aruncate iresponsabil la gunoi. Plus c? cel mai mare risc este s? fie c?lcat de o ma?in?. Pentru c? oricât de mult apreciez eu maidanezii care spre deosebire de unii oameni, chiar traverseaz? pe la trecere, exemplarele care fac asta sunt totu?i rare. Aproape în fiecare zi cred c? v?d un c??el c?lcat de ma?in?, tras la marginea drumului. ?i atunci v? întreb: Asta este soarta pe care o vrem pentru maidanezi? S? fie un pericol pentru oamenii din jurul lor ?i în acela?i timp s? se pun? singuri în pericol? V? plânge?i c? în ad?posturi nu sunt îngriji?i cum trebuie. Ok, dar nici strada nu este solu?ia doar pentru c? vrem s? tr?iasc?. Pentru mine o solu?ie ar fi s? fie eutanasia?i decent, f?r? chinuri ?i s? nu ne mai abandon?m pot?ile, pentru c? a n?scut Feti?a prea mul?i pui ?i nu avem cum s? îi ?inem sau pentru c? ne-am plictisit de ei.

Atât pentru ast?zi. Despre drepturile femeilor de a umbla cât mai dezbr?cate pe strad?, f?r? a primi fluier?turi, într-o postare viitoare. Sunt mai multe de zis ?i comentat, plus c? scrisoarea trebuie adresat? ?i femeilor în cauz?,  nu numai ONG-rilor care le ap?r?.

Cu drag,

Un cet??ean plictisit de mofturi.

2 Comments

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.