Costinesti via Maramures – zilele 5, 6 si 7 plus concluzii

Cu greu ne-am dat pleca?i de la Dur?u. Am stat minute în ?ir pe teras?, diminea??. Totu?i, trebuia s? ne întoarcem la Piatra Neam?. Am cerut gazdelor numerele de telefon, pentru o eventual? rezervare, ?i am plecat.
Ziua 5: Dur?u – Poiana Teiului – Bicaz – Piatra Neam?. 87 Km

În comuna Ceahl?u am oprit la o p?str?v?rie, de?i aveam de gând s? mergem la Lacul Izvorul Muntelui (Bicaz), s? lu?m de acolo ni?te pe?te proasp?t. Bine c? ne-am oprit, pentru c? la p?str?v?ria de pe lac nu mai aveau nimic. Pentru pasiona?ii de pescuit, sunt ni?te c?su?e pe lac ce pot fi închiriate. Pute?i sta toat? ziua cu undi?a în balt?.
Drumul de la Poiana Teiului la Bicaz este plin de curbe. Dac? nimere?ti vreun camion în fata, e cam greu s? dep??e?ti. Asta îns? nu împiedic? tot felul de ?oferi incon?tien?i s? fac? slalomuri. Ave?i grija!

În Piatra Neam? am fost la cump?r?turi ?i apoi am plecat la bunici. Le-am împ?r?it suvenirurile copiilor ?i bunicilor ?i ne-am apucat s? facem bagajele, fiindc? a doua zi mergeam la Bucure?ti.

Ziua 6. Piatra Neam? – Bucure?ti. 377 Km

Aproape toat? ziua a constat în f?cutul altor bagaje, umplutul portbagajului ?i drumul la Bucure?ti. Nimic notabil. Seara l-am luat pe Vlad, care a sosit din tab?r? cu autocarul.

Pe drum am vorbit cu prietenii de la Costine?ti care ne invitaser? s? mergem la ei în weekend, s? s?rb?torim ziua lui Vlad. Nu puteam refuza, deci, am prelungit iar??i sejurul. De dat? asta ?i cu copii.

Ziua 7. Bucure?ti – Costine?ti. 241 Km

Îmbarcarea la 9:30 diminea?? ?i la 12 eram în Costine?ti. Ne salut?m cu gazdele ?i plec?m la plaja, la Delfinul, în Neptun. Copii au stat aproape numai în ap? ?i s-au b?l?cit. Din p?cate vremea s-a r?cit ?i marea nu mai era a?a cald?, deci pe la ora 17 ne-am îmbr?cat. Seara am mers la Antik ?i apoi am s?rb?torit ziua lui Vlad, cu un tort de mere excelent f?cut de Ana.

A doua zi am mai fost la plaja diminea?? ?i apoi ne-am întors în Bucure?ti.


Luni am plecat la Rm. Vâlcea. Al?i km, dar despre asta poate cu alta ocazie.

Concluzii

Ca s? închei „scurta” istorisire a celor 7 zile petrecute pe drumurile patriei, sunt necesare câteva concluzii.

În primul rand, peisajele sunt absolut superbe. Tot ce vezi în Mun?ii Maramure?ului, Rodnei, Bistri?ei, Ceahl?u este superb. O singur? excep?ie: foarte multe defri??ri. Chiar dac? nu se v?d toate, pentru c? marea majoritate sunt în mijlocul p?durii ?i nu la drumul european sau jude?ean, peste tot vezi gatere ?i stive de bu?teni. Sunt coline întregi unde nu au mai r?mas decât ni?te cioturi sau buturugi. S? nu-mi zic? mie cineva c? se folosesc doar usc?turile sau copacii marca?i.

Drumurile: în marea lor majoritate sunt sub orice critic?. Unele sunt impracticabile (vezi cel de la Cârlibaba, Suceava). S? ne mai mir?m c? nu avem turi?ti? Vorbeam la Costine?ti cu cineva din domeniu care mi-a spus c? Maramure?ul a fost scos din unele circuite turistice tocmai pentru c? drumurile sunt zob sau se lucreaz? la ele. Poate peste câ?iva ani situa?ia va sta altfel. Este p?cat, pentru c? chiar ai ce s? vezi.

Oamenii: ?i buni ?i rai. În Hargita mi s-au p?rut foarte reci. Tind s? cred c? este vorba de na?ionalism aici. Cu aproape oricine discutam îmi r?spundea în doi peri ?i cu accent unguresc. Poate dac? ?tiam ungure?te st?teau altfel treburile, dup? cum am v?zut c? se comport? cu cei care ?tiau limba. Mi-am amintit de ce îmi povestea cumnatu-meu anul trecut, când s-a dus la o nunta în zona, ?i au întrebat pe unul care vorbea la telefon dac? ?tie unde este restaurantul/pensiunea, iar ?la le-a r?spuns „nu în?eleg” în loc de „nem tudom” ?i apoi când ?i-a dat seama c? a f?cut gre?eal? a dat-o pe maghiar?. Poate nu am întâlnit eu oamenii potrivi?i, pentru c? am prieteni unguri  care sunt total opu?i. 

În  Maramure? ?i Bucovina, to?i au fost foarte primitori, zâmbitori ?i amabili. La un moment dat nu g?seam drumul c?tre telescaun ?i am intrat în Biblioteca din Vatra Dornei s? întreb (era singur? deschis? în zona). Doamna a fost atât de dr?gu?? încât a ie?it afar? cu mine ?i mi-a ar?tat pe unde s? o iau. V-am povestit despre cei din Vi?eu de Sus, de la Moc?ni??, fostul primar din Vatra Dornei, oamenii din Cioc?ne?ti, preoteasa din Dese?ti sau doamna de la muzeul din Dragomire?ti.

Cultura. E bine s? vezi c? mai sunt locuri în România unde înc? se mai p?streaz? tradi?iile ?i cultura. C? se mai construiesc înc? mân?stiri de lemn pe stilul vechi, tradi?ional, maramure?an. C? Prim?ria investe?te ?i promoveaz? festivaluri ?i obiceiuri (vezi cele de la Cioc?ne?ti) sau sus?ine muzee (cel de la Dragomire?ti). În sate înc? mai vezi oameni (b?trâni, ce-i drept) îmbr?ca?i în costume populare.

Avem o ?ar? frumoas?. Oricine contrazice asta, da?i-mi voie s?-i spun c? este un prost. ?i nu vreau s? continui, cum zic al?ii cu „p?cat c? e locuit?”. Sunt oameni ?i oameni. Sunt oameni simpli, care ?in la tradi?ii ?i au acel simt etic ?i respect fata de al?ii. Sunt oameni care î?i v?d de treaba lor ?i prin ce fac îi ajut? ?i pe ceilal?i. Ei sunt romanii adev?ra?i. Nu mârlanii care îi vezi pe ?osele sau în alte locuri, etalându-?i lan?urile din aur masiv ?i sp?rgând semin?e. 

P?cat c? nu este promovat? cum trebuie. Degeaba faci promovare cu „România – Land of Choice” dac? mersul pe drumurile noastre „europene” este mai r?u decât pe uli?ele pietruite de la sat. P?cat c? infrastructura este proast? ?i multe locuri sunt greu accesibile. Am v?zut foarte mul?i str?ini în zona. Poate c? mul?i dintre ei erau oameni ai locului, pleca?i în str?in?tate la munca, dar nu to?i. Poten?ial turistic în zon? este imens. 

Totu?i, încet-încet ne mi?c?m ?i noi. Ca ardelenii (f?r? sup?rare, chiar am v?zut oameni acolo care se mi?c? proverbial), dar ne mi?c?m. Sper c? peste 5 ani când o s? vreau s? vizitez din nou Maramure?ul, s? merg pe o ?osea normal?, larg?, f?r? cratere, f?r? semafoare ?i opriri. 

Sper c? nu cer prea mult…

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.