Contul curent

Citeam zilele trecute pe blogul lui Serbastian Bargau despre frauda pe care a  p??it-o ?i despre modul lui ingenios de a se ap?ra. Apoi m-am gândit c? ar fi utile mai multe de astfel de post?ri despre administrarea cât mai eficient? a conturilor pe care le avem la diverse b?nci. Doar nu am lucrat degeaba aproape 3 ani în banc?, nu? 
Sunt denumiri de care ne lovim destul de des, dar pe care nu le cunoa?tem, pentru c? nu to?i avem cuno?tin?e economice în spate. De multe ori func?ionarii bancari nu au r?bdarea necesar? s? ne explice toate aceste detalii ?i ne trezim c? plec?m din banc? mai confuzi decât eram atunci când am ajuns.  


Postarea de ast?zi va fi în jurul contului curent. Mai exact voi explica ce este contul curent, dar ?i ce servicii conexe presupune. Deasemenea, într-o postare viitoare voi face ?i o analiz? comparativ? între ofertele celor mai populare b?nci prezente pe pia?? noastr?, dar ?i a unei b?nci mai pu?in cunoscute la noi. 

Dar ce este contul curent? Este un instrument bancar utilizat pentru administrarea lichidit??ilor de care dispunem. El poate fi utilizat pentru viramente bancare, cum este salariul, pentru depuneri ?i pentru pl??i. Poate fi deschis în mai multe monede, cele mai uzuale la noi în ?ar? fiind Lei, Euro, USD sau GBP. Desigur, exist? b?nci care au în portofoliul lor ?i monede mai pu?in uzuale. 
Sunt sigur? c? a?i auzit expresia „Cod IBAN”. Codul IBAN (acronim pentru International Bank Account Number) este un ?ir de caractere asociate contului t?u curent ex: RO49AAAA1B31007593840000. Este folosit la nivel interna?ional pentru indentificarea unic? a contului unui tau deschis la o institu?ie bancar?. Atunci când o persoan? dore?te s? ne depun?/vireze bani în cont este necesar s? îl comunic?m. Deasemenea, trebuie s? îl cunoa?tem ?i când vrem s? facem o plat? prin ordin de plat?. Codul IBAN se genereaz? automat în momentul deschiderii contului curent, iar banca emitent? este obligat? s? vi-l comunice. 
Contului curent i se poate ata?a un card de debit. Cardul de debit este un instrument de plat? electronic. Acesta poate fi utilizat atât la pl??ile pentru comercian?i cât ?i pentru pl??ile online. Ele pot fi carduri na?ionale sau interna?ionale. Cardurile na?ionale se emit doar în moneda ??rii respective, iar cele interna?ionale pot fi utilizate ?i pe teritoriul altor ??ri, indiferent de moneda de baz?. Promit s? fac o postare viitoare numai despre carduri, în care voi explica tipurile de carduri, dar ?i cum ne putem proteja împotriva fraudelor online. 
Un lucru important pe care vreau s? îl men?ionez este c? angajatorul nu v? poate obliga s? alege?i o banc? anume pentru virarea salariului. V? poate prezenta îns? banca/b?ncile cu care au negociat o ofert? personalizat?. În ceea ce prive?te securitatea, nu trebuie s? v? speria?i dac? cineva afl? IBAN-ul dumneavoastr?. Cel mai r?u lucru care vi se poate întâmpla este s? v? depun? sau s? v? transfere cineva bani. El nu poate fi folosit online pentru pl?ti pe siteuri. Acolo ave?i nevoie de seria cardului ?i alte date. Dac? ave?i ?i alte întreb?ri în privin?a utiliz?rii contului curent v? rog s? l?sa?i un comentariu.  
  
Dup? cum ziceam postarea urm?toare va cuprinde o compara?ie între carduri. Vreau s? fac acest lucru pentru a eviden?ia câ?i bani ne taxeaz? b?ncile pe lâng? taxa de administrare lunar?. De cele mai multe ori ignor?m aceste taxe ?i nu ne d?m seama câ?i bani se pierd pe astfel de tranzac?ii. 
  
Nu uita?i s? ne „lovi?i” cu un share, like sau comment.  

3 Comments

  1. Pingback: Cardul de debit

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.