Cardul de debit – Prima parte

Ast?zi discut?m la un pahar de cico depre cardul de debit. Cine este ?i ce vrea de la noi? Cât de sigur este de fapt? O s? încerc s? explic cât mai prietenos cum s? ne folosim cât mai eficient de cardul nostru de debit.

Ce este cardul de debit?

Este tot un instrument financiar oferit de o institu?ie financiar?, în general banca, ce ne ofer? acces la banii afla?i în contul nostru curent. Folosim în general expresia: „cont curent c?ruia îi ata??m un card de debit”. Pentru a înl?tura confuzia între cardul de debit si cardul de credit voi face urmatoarea precizare: cardul de debit ne ofer? acces la banii no?tri, afla?i în contul curent, iar cardul de credit ne ofer? acces la banii no?tii viitori, afla?i în posesia b?ncii.

Toate b?ncile se laud? c? prin intermediul cardului vom avea acces 24/7 la bani. În realitate, b?ncile fac periodic întreruperi func?ionale la sistemul informatic de gestionare al cardurilor ?i te po?i trezi c? nu merge cardul. Cel mai amuzant este când aflam asta la magazin, eventual când st?m la coad?. ?i suntem anun?a?i prin megafon c? X card de la Y banc? nu este acceptat la plat?. Dar, ca s? nu fiu prea r?ut?cioas?, de obicei aceste update-uri au loc noaptea.

Identificarea noastr? se face prin intermediul benzii magnetice sau mai nou ?i mai sigur, prin tehnologia cipului. Cipul permite criptarea informa?iilor ?i este mai greu de „spart”.

Cum ne putem folosi cardul?

În afar? de deja celebrele retrageri de numerar de la bancomat, cardul mai poate avea numeroase întrebuin??ri. Urm?toarea activitate ca ?i celebritate este plata la comerciant. Apoi plata online, plata facturilor direct la bancomat, transfer Western Union. În general este folosit pentru pl??i. Este mult mai comod s? pl?tim cu el, pentru c? nu mai presupune num?rarea efectiv? a banilor ?i a restului :). Mare aten?ie îns? la chitan??, trebuie sa verific?m c? suma de pe bon coincide cu cea de pe chitan??. Nicio problem? dac? suntem neglijen?i pe moment, important este ca periodic sa ne verific?m extrasul de cont. Cel mai util mi se pare internet bankingul pentru c? ofer? informa?ii în timp real despre starea tranzac?iilor.

Cât de sigur este cardul?  Cum rezolv?m problemele ap?rute?

Tranzac?iile f?cute prin intermediul cardului vor presupune întotdeauna un grad de risc. Din cauza ne-func?ion?rii perfecte ale programelor de gestiune a cardurilor pot ap?rea probleme. Una dintre cele mai des întâlnite situa?ii este cea a dubl?rii sau tripl?rii tranzac?iei. Adic? de?i a?i cump?rat o singur? pereche de adida?i, pe cont se v?d trei. De obicei aceste tranzac?ii nu sunt înc? decontate, iar sumele sunt doar re?inute în vederea decont?rii (pe hold). Ideea este s? nu v? panica?i, nimeni nu a vrut s? v? ia banii ?i nici nu este o conspira?ie.

Tot ce trebuie s? face?i este s? lua?i leg?tura cu banca emitent? a cardului ?i s? îi anun?a?i de situa?ie. Unele b?nci sunt dr?gu?e ?i te las? sa faci sesizarea prin telefon (Raiffen) altele sunt mai pu?in dr?gu?e ?i te pun s? vii la banc?, eventual ?i în agen?ia unde ai f?cut prima dat? cardul (Banca Transilvania, Intesa). În principiu sumele sunt eliberate în mod automat dup? 30 zile. Exist? ?i situa?ia în care banca i?i zice ca nu are ce s? i?i fac? ?i te las? s? a?tep?i cele 30 de zile s? vezi dac? s-a decontat sau nu tranzac?ia(BCR) ?i apoi s? faci sesizare. Sper c? acest? situa?ie este cel mai pu?in întâlnit?.

Alt? problem? este atunci când bancomatul nu ?i-a dat banii, dar se comport? ca ?i cum ?i i-ar fi dat. Cu buzunarele goale urmezi aceea?i procedur? ca mai sus: anun?i banca cât mai repede de situa?ia ap?rut?. În func?ie de ”sufletul” celor de la banca ta, situa?ia se va rezolva în câteva zile sau câteva s?pt?mâni, maxim 45 de zile.

Ce vreau s? re?ine?i neap?rat este c?, de fiecare dat? când ave?i o problem?, trebuie anun?at? banca dumneavoastr?, deci banca cu al c?rui card a?i efectuat plata. Ei intermediaz? situa?ia chiar dac? bancomatul este al altei b?nci, chiar dac? Pos-ul comerciantului este al altei b?nci ?i a?a mai departe.

Suficient pentru azi. Data viitoare vorbim despre securitatea tranzac?iilor online, cum s? ne ferim ?i ce alternative avem la plata online, cum s? folosim cardul în str?in?tate ?i cum ne influen?eaz? sigla de pe card (Visa, Mastercard, Maestro, etc). 

Lasă un răspuns

*

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.